Tăng cường tuyên truyền về công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ sáu, 17/03/2023 18:20
(ThanhtraVietNam) - Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của UBDT.

Theo đó, nội dung tuyên truyền được tập trung vào quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của UBDT về CCHC; vai trò, tác động của CCHC đối với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả triển khai thực hiện CCHC của UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố với 7 nội dung/lĩnh vực theo quy định, gồm: 1) Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; 2) Cải cách thể chế; 3) Cải cách thủ tục hành chính; 4) Cải cách tổ chức bộ máy; 5) Cải cách chế độ công vụ; 6) Cải cách tài chính công và 7) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cụ thể, trong quý I, tập trung tuyên truyền về kết quả CCHC của Cơ quan công tác dân tộc năm 2022 và nhiệm vụ CCHC năm 2023 của UBDT; Tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; kế hoạch CCHC của UBDT giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2026- 2030; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của UBDT. 

Đáng chú ý, trong quý II và quý IV, UBDT sẽ tập trung tuyên truyền việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công đối với các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc UBDT theo Nghị định mới của Chính phủ; về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC của đơn vị là những nội dung sẽ được tập trung tuyên truyền trong quý III.

PV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra