Cao Bằng:

Cán bộ tiếp dân nâng cao uy tín và sự hài lòng của công dân đối với bộ máy chính quyền

Thứ tư, 08/06/2022 12:53
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, UBND tỉnh Cao Bằng đã luôn chú trọng việc bố trí cán bộ tiếp dân có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, đặc biệt là khả năng giao tiếp, xử lý tình huống nhanh, chính xác để tạo thiện cảm, nâng cao uy tín và sự hài lòng của công dân đối với bộ máy chính quyền cơ sở.

Giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh Cao Bằng tiếp công dân 10.184/7.726 vụ việc, trong đó, UBND tỉnh 1.041 lượt, các sở, ngành 2.841 lượt, UBND các huyện 3.798 lượt, UBND cấp xã 2.504 lượt; tiếp 21 đoàn đông người; tiếp công dân đột xuất 8.794 lượt; đột xuất 13 lượt; định kỳ của người đứng đầu 1.390 lượt. Nội dung khiếu nại chủ yếu tranh chấp đất đai; các quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai; chính sách xã hội, thi hành quyết định hành chính. Nội dung tố cáo chủ yếu tố cáo cán bộ, công chức làm sai trong thi hành công vụ, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quản l‎ý‎ đất đai, tài chính, chính sách xã hội.

Tiếp nhận 8.420 đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), trong đó, 1.272 đơn khiếu nại, 490 đơn tố cáo, 6.590 kiến nghị, phản ánh, 68 đơn tư pháp; 3.543 đơn đủ điều kiện, 4.877 đơn trùng và đơn không đủ điều kiện. Giải quyết 497/513 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền; giải quyết khiếu nại đúng 54 vụ việc; khiếu nại đúng một phần 37 vụ việc; khiếu nại sai 406 vụ việc. Giải quyết 490 đơn tố cáo (137 đơn thuộc thẩm quyền, 353 đơn không thuộc thẩm quyền và đơn không đủ điều kiện); giải quyết 136 vụ việc, đạt 99,2%, trong đó giải quyết đúng 17 vụ việc , đúng một phần 11 vụ việc, tố cáo sai 108 vụ việc. Qua giải quyết tố cáo, xử l‎ý 4 cá nhân, 1 tập thể, thu hồi và trả lại cho người nộp số tiền trên 97 triệu đồng.

Việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp kéo dài, đông người, có 8 vụ khiếu nại về đất đai, 12 đơn KN,TC do các cơ quan Quốc hội, Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến; chuyển 12 đơn đến các cơ quan hành chính nhà nước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh thanh tra 99 cuộc, qua thanh tra chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết KNTC, tiếp công dân.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, nhập số liệu trên cơ sở Dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC theo quy định. Toàn tỉnh tổ chức 522 lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền với hơn 23.560 người tham gia.

leftcenterrightdel
 Cao Bằng chú trọng bố trí cán bộ có chuyên môn, phẩm chất, đạo đức tốt tiếp công dân. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã trên địa bàn tỉnh đã bố trí cán bộ trực tiếp dân thường xuyên; có phòng tiếp dân riêng và được bố trí các trang thiết bị, phương tiện làm việc cơ bản đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân; mở sổ tiếp công dân theo quy định, ghi chép, theo dõi, cập nhật đầy đủ các nội dung công dân kiến nghị, đề nghị, phản ánh, KNTC. Lịch tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch trực điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân cho người dân tiện theo dõi.

Cán bộ tham gia tiếp dân luôn có thái độ đúng mực, lắng nghe, tiếp nhận đơn, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, đồng thời hướng dẫn, giải thích đế công dân hiểu, từ đó chấp hành đúng chủ trương, đường lối chính sách pháp luật. Đối với nội dung tố cáo, danh tính và thông tin của công dân được bảo mật theo quy định. Các đơn kiến nghị, KNTC được phân loại, trực tiếp tham gia xử lý hoặc chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị để giải quyết theo thẩm quyền.

Các cơ quan, đơn vị cơ bản bố trí địa điểm riêng để tiếp công dân; có phân công cán bộ tiếp thường xuyên; Thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ (hoặc đột xuất) theo lịch tiếp công dân đã được công bố để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cán bộ được phân công phụ trách tiếp công dân đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiếp công dân do đó hoạt động tiếp công dân luôn được coi là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và được thực hiện tốt.

Việc thực hiện pháp luật về giải quyết KNTC được đảm bảo theo qui định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Quyền, nghĩa vụ của người KNTC; người bị KNTC; việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân chấp hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản liên quan. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết KNTC đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc thẩm tra, xác minh, kết luận kiến nghị xử lý.

Trong quá trình giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thường xuyên có sự trao đổi, thống nhất các nội dung, chủ động phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan trung ương như Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Tòa án cấp cao... để đảm bảo sự thống nhất, đồng thuận cao trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại phức tạp. Vì vậy, hầu hết các vụ việc khi có quyết định giải quyết đều đảm bảo khách quan, đúng theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ tỉnh đến các huyện, thành phố; góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội, lòng tin của nhân dân với các cấp uỷ Đảng, chính quyền được củng cố và nâng cao hơn.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra