Quảng Ninh:

Tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tôn giáo trên địa bàn

Thứ hai, 06/09/2021 14:40
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho 140 cán bộ MTTQ, cán bộ công an và đại diện cán bộ cơ sở làm công tác tôn giáo thuộc 33 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt một số quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo, dân tộc trong thời gian qua; nội dung kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo.

leftcenterrightdel
Một buổi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh - Internet

Đồng thời, các học viên cũng được quán triệt về nội dung phát huy vai trò của người uy tín, già làng trưởng bản trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Bên cạnh đó, các học viên cũng được trao đổi thêm về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc.

Mục  tiêu của đơn vị tổ chức là nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cũng như cán bộ cơ sở làm công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố tiếp thu được những kiến thức cơ bản, kỹ năng, kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội; nâng cao nhận thức về lối sống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần thúc đẩy các phong trào, nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà trong tình hình mới./.

Trường An (T.H)

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra