An Giang:

Thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, 09/09/2021 10:53
(ThanhtraVietnam) – Đó là mục tiêu quan trọng tỉnh An Giang hướng tới trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019-2025” (Đề án).

Để thực hiện Đề án, UBND tỉnh An Giang đã xây dựng Kế hoạch 296/KH-UBND ngày 28/5/2020, yêu cầu Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Nâng cấp nền tảng CNTT phục vụ việc quản lý Nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS. Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT - truyền thông cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc...

Sau kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tiếp tục ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT ngày 24/02/2021 về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu triển khai là đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng CNTT cho đồng bào DTTS.

Bên cạnh những nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh thực hiện dự án: “Xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh An Giang”. Hiện tại, Ban Dân tộc đã thực hiện các bước thủ tục triển khai, đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 28/7/2020, thuộc nguồn vốn đầu tư công; nhóm dự án: C; tổng mức đầu tư dự án: 2.900 triệu đồng; chuẩn bị đầu tư năm 2020; thực hiện đầu tư năm 2021- 2022. Đến nay, Ban Dân tộc đã và đang tiến hành chuẩn bị các quy trình thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực tế việc thực hiện Đề án, Ban Dân tộc tỉnh gặp khó khăn như nguồn kinh phí của địa phương chưa đủ để có thể thực hiện theo đúng mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch và theo nhu cầu thực tế. Do đó, Ban Dân tộc tỉnh kiến nghị, các cấp thẩm quyền cấp đủ nguồn kinh phí để có thể triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án trong những năm còn lại.

Theo kế hoạch 296/KH-UBND của UBND tỉnh, đến năm 2023, An Giang thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành và địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào DTTS.

Đến cuối năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào DTTS tại An Giang nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường. An Giang cũng phấn đấu đến cuối năm 2023, có 90% đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù; tiếp cận thông tin về pháp luật và các chính sách về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai và nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng DTTS.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra, đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS. Phấn đấu 100% đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; hoàn thiện bộ dữ liệu về DTTS trên địa bàn tỉnh; các thông tin về lễ hội, phong tục tập quán, sản phẩm, vật phẩm tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến đến với cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Thúc đẩy đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đình Thuyết


Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra