Thanh tra tỉnh Đồng Tháp:

Cam kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ tư, 22/02/2023 10:01
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Đồng Tháp vừa triển khai kế hoạch thực hiện Bản cam kết hành động năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch, thực hiện hiệu quả, đạt và vượt các nội dung cam kết, quyết tâm hành động, góp phần thắng lợi thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, cụ thể: Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

Kịp thời tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh ổn định, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo tại cơ sở, không tạo thành điểm nóng, phức tạp đông người. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với tổ chức, công dân theo quy định.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cam kết hoàn thành 100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong năm 2023 (Ảnh: ĐT) 

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc tại từng địa phương đơn vị.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể, đó là: Hoàn thành đúng hạn 100% nhiệm vụ UBND tỉnh phân công tại Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đạt trên 85% vụ, việc mới phát sinh tại cơ sở. Hoàn thành đúng hạn các kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra đạt ít nhất 80% theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 được giao đạt 100% (nếu có giao vốn); Chỉ số đánh giá chuyển đổi số đạt ít nhất 80% chỉ số thành phần trong bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Sở (nếu thuộc đối tượng đánh giá); Điểm chỉ số PAR INDEX đạt từ 80 điểm trở lên; Có thêm ít nhất 01 mô hình, giải pháp cải cách, đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm và điểm nóng liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan Thanh tra tỉnh; Công tác tham mưu UBND tỉnh đảm bảo quy trình, nội dung chất lượng, thành phần hồ sơ đầy đủ (không có trường hợp bị trả hồ sơ hoặc có văn bản yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc phê bình trong tham mưu). Hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên phần mềm giao việc.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra