Thanh tra tỉnh Tiền Giang:

Thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Thứ tư, 15/02/2023 10:42
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa công bố quyết thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa công bố quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Thành phần tham dự gồm: bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang; Tổ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; Đoàn thanh tra; Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo Quyết định thanh tra số 12/QĐ-TT của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang, Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do ông Hồ Ngọc Thùy - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022, Đoàn thanh tra được quyền thanh tra các vấn đề ngoài thời kỳ thanh tra nếu có liên quan đến nội dung thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Tổ Giám sát hoạt động đoàn thanh tra triển khai quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh công bố quyết định thanh tra (Ảnh: CTV)
leftcenterrightdel
Hình ảnh buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: CTV) 

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thống nhất với nội dung quyết định thanh tra và chỉ đạo các phòng chuyên môn kịp thời cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố, bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc hoạt động của ngành, tác phong làm việc đúng mực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan. Đề nghị Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra bảo mật thông tin, tài liệu, nội dung thanh tra theo quy định pháp luật trong quá trình thực hiện thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra chính thức của người ra quyết định thanh tra. Đồng thời, đề nghị các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra để tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

CTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra