Bộ Tài chính:

Rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài

Thứ tư, 27/07/2022 12:50
(ThanhtraVietNam) - Ngành Tài chính tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp không để tồn đọng, kéo dài; triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện tốt việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3581/VPCP-V.I ngày 28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tình trạng khiếu kiện đông người tại các cơ quan trung ương và Công văn số 1391/VPCP-VI ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng công dân khiếu kiện đông người trong thời gian diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và Seagame 31.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong ngành Tài chính tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp không để tồn đọng, kéo dài; triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, công chức thanh tra, nhất là các cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cùng với việc duy trì, thực hiện tốt hoạt động của điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử và bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc, phản ánh, tố cáo của người dân và đơn vị, tổ chức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đơn thư tại các đơn vị trực thuộc; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện kéo dài.

Cũng theo Bộ Tài chính, bên cạnh thành tích, kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như công tác phối hợp của một số cơ quan liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc chưa thật chặt chẽ, đồng bộ; vẫn còn một số đơn vị ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy, chưa tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, làm cho vụ việc giải quyết lòng vòng, kéo dài. Bên cạnh đó, năng lực một số cán bộ, công chức khi thực thi công vụ còn hạn chế hoặc chưa giải thích cặn kẽ, thấu đáo cho người dân, doanh nghiệp dẫn đến làm phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Nhiều vụ việc, đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khiếu nại lên cấp trên hoặc chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới; không thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.

Theo đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả cũng như các thành tích, kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3581/VPCP-Vl ngày 28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1391/VPCP-VI ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng công dân khiếu kiện đông người trong thời gian diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, kỳ họp thứ 3 Quốc hội  khóa XV và Seagame 31.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật

Tập trung nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo hướng siết chặt một cách hợp lý, quản lý chặt chẽ các công ty chứng khoán tư vấn phát hành. Đồng thời, cũng sẽ nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ để trình Quốc hội rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán bao gồm phạm vi phát hành ra công chúng, phát hành riêng lẻ, khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Luật Chứng khoán và các quy định về xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán và một số nội dung liên quan.

Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa và hoàn thiện thể chế lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tài chính. Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phố biến và tập huấn cho cán bộ, công chức ngành Tài chính (Thuế, Hải quan, Dự trữ, Kho bạc Nhà nước...) pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, chú trọng việc tuyên truyền các thông tư mới do Thanh tra Chính phủ ban hành trong năm 2021.

Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tăng cường giám sát, kiểm tra, tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, nơi phát sinh vụ việc; không để đơn thư tồn đọng, kéo dài hoặc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Bộ Tài chính sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời kết quả giải quyết và tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết; có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, từ thực tiễn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tài chính, Bộ này cũng có một số kiến nghị với Thanh tra Chính phủ, cụ thể nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện xem xét lại đơn khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hiệu khởi kiện ra Tòa án nhân dân nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định việc ủy quyền tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cũng như nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật có quy định và có chế tài cụ thể đối với việc xử lý hành vi vi phạm của người tố cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt là người tố cáo sai sự thật, những người lợi dụng tố cáo để gây mất ổn định tình hình xã hội.

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện và giải đáp vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp cung cấp tài liệu kịp thời cho các thành viên của Tổ công tác để giúp các Bộ, ngành, địa phương có thời gian nghiên cứu, có ý kiến đề xuất có chất lượng trong các hội nghị do lãnh đạo Chính phủ chủ trì giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài tại các địa phương.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra