Saigon Glory - Công ty thành viên của Bitexco bị phạt vì trái phiếu

Saigon Glory - Công ty thành viên của Bitexco bị phạt vì trái phiếu

(ThanhtraVietNam) - Huy động 10 nghìn tỷ đồng trái phiếu để làm dự án bất động sản The Spirit of Saigon, khi nguy cơ vi phạm nghĩa vụ thanh toán gốc, Công ty Saigon Glory đã phải xin trái chủ gia hạn. Đơn vị thành viên của Tập đoàn Bitexco này mới được Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ ra vi phạm trong công bố tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu.
Xử lý dứt điểm một số Dự án trong tháng 5 2023
Xử lý dứt điểm một số Dự án trong tháng 5/2023
(ThanhtraVietNam) – Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thành xử lý dứt điểm...
Vấn đề thâu tóm quyền quản trị trong công ty cổ phần có vốn nhà nước
Vấn đề thâu tóm quyền quản trị trong công ty cổ phần có vốn nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Hoạt động thâu tóm quyền quản trị trong công ty cổ phần có vốn nhà nước là một vấn đề tương đối nhạy cảm, tuy nhiên, thực tế các...
Bàn về biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Bàn về biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
(ThanhtraVietNam) - Tám tháng năm 2022, giải ngân đầu tư công mới đạt hơn 39% kế hoạch Thủ tướng giao. Nhiều bộ ngành, địa phương được giao vốn lớn...