Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra

(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiên trì bám sát 5 mục tiêu trọng điểm, trong đó, sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường; triển khai và hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2023; tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường hướng đến sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch và bền vững.
Kết quả và bài học kinh nghiệm
Kết quả và bài học kinh nghiệm
(ThanhtraVietNam) - Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,...
Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng
Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chứng khoán Kỹ thương 405 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chứng khoán Kỹ thương 405 triệu đồng
(ThanhtraVietNam) - Công ty Chứng khoán Kỹ thương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán...