Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp 12 vụ việc với 18 công dân

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp 12 vụ việc với 18 công dân

(ThanhtraVietNam) - Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh Phú Thọ báo cáo Ban TCD Trung ương về kết quả công tác TCD và công tác nhận, xử lý, giải quyết đơn tháng 9/2022.
UBND huyện Đồng Hỷ rà soát, xác định lại nguồn gốc đất đảm bảo quyền lợi người dân
UBND huyện Đồng Hỷ rà soát, xác định lại nguồn gốc đất đảm bảo quyền lợi người dân
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 để giải quyết nội dung kiến nghị của...
Kế hoạch 363 tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kế hoạch 363 tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Để tổ chức thực hiện Quyết định 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ...
Phối hợp thường xuyên, liên tục, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự đất nước
Phối hợp thường xuyên, liên tục, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự đất nước
(ThanhtraVietNam) - Các cơ quan đã thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, đưa công tác phối hợp đi vào thực chất, thực hiện việc vận động, giải...