Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

(ThanhtraVietNam) - Nhờ sự tích cực, chủ động tham mưu của lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (CAND), Thủ trưởng Công an các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả.
Quảng Nam Phát sinh 04 đoàn đông người
Quảng Nam: Phát sinh 04 đoàn đông người
(ThanhtraVietNam) - Điểm đáng chú ý trong công tác tiếp công dân tại tỉnh Quảng Nam, tháng 5/2023, đó là phát sinh 04 đoàn đông người đã được các cơ...
Để thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND có sức lan tỏa rộng khắp
Để thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND có sức lan tỏa rộng khắp
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở trong CAND của lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã góp phần...
Sau thanh tra tại UBND huyện Cư M’gar, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể
Sau thanh tra tại UBND huyện Cư M’gar, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể
(ThanhtraVietNam) - Bằng việc chỉ ra các khuyết điểm, vi phạm, thậm chí là sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách (thời...