SCIC Từ kênh truyền vốn nhà nước đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp của Chính phủ

SCIC: Từ kênh truyền vốn nhà nước đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp của Chính phủ

(ThanhtraVietNam) - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập năm 2005 với trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp; thực hiện đầu tư vốn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng mà nhà nước cần nắm giữ nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của nhà nước trong nền kinh tế, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy luật thị trường.
Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền
Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) – Liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền, 6 tháng đầu năm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã tiếp nhận 907 báo...
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 305/QĐ-MTTQ-BTT về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực...
Hơn 96 khiếu nại tại Phú Quốc thuộc llĩnh vực đất đai
Hơn 96% khiếu nại tại Phú Quốc thuộc llĩnh vực đất đai
(ThanhtraVietNam) - Giai đoạn từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/07/2021, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn biến phức tạp, đặc...