Chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đối với Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhằm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
Khánh Hòa “siết” kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ
Khánh Hòa “siết” kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi...
Cần gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn
Cần gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn
(Thanhtravietnam) – Đó là một trong những yêu cầu của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tại hội nghị tổng kết năm 2023, xác định nhiệm vụ...
Hòa Bình Tập trung thanh tra về công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng
Hòa Bình: Tập trung thanh tra về công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2023, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương,...