Thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thực hiện đồng bộ các mặt công tác: thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, xử lý sau thanh tra; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng... một cách linh hoạt với thực tiễn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thi đua hoàn thành xuất sắc công tác thanh tra năm 2022
Thi đua hoàn thành xuất sắc công tác thanh tra năm 2022
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ mà Thanh tra Bộ Tư pháp đã phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 đến toàn thể...
Phát hiện nhiều sai phạm qua 1 153 cuộc thanh tra, kiểm tra
Phát hiện nhiều sai phạm qua 1.153 cuộc thanh tra, kiểm tra
(ThanhtraVietNam)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính và 1.101 cuộc thanh tra, kiểm...
Khó khăn bất cập trong phát hiện vụ việc có “dấu hiệu phạm tội” cần đề nghị khởi tố của cơ quan Thanh tra
Khó khăn bất cập trong phát hiện vụ việc có “dấu hiệu phạm tội” cần đề nghị khởi tố của cơ quan Thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do...