Bộ Xây dựng Kết luận thanh tra được các đối tượng nghiêm túc chấp hành

Bộ Xây dựng: Kết luận thanh tra được các đối tượng nghiêm túc chấp hành

(ThanhtraVietNam) - Theo đánh giá của thanh tra Bộ Xây dựng, các kết luận thanh tra thời gian qua được các đối tượng nghiêm túc chấp hành, đặc biệt là việc khắc phục các vi phạm, tồn tại, xem xét và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.
Xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết
Xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết
(ThanhtraVietNam) - Bám sát chỉ đạo định hướng của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, công tác thanh tra trong 6 tháng đầu năm được ngành Thanh tra thành...
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần chè Văn Hưng
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần chè Văn Hưng
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Thanh tra tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 144/QĐ-TTr ngày 03/7/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái...
Thực hiện 131 cuộc thanh tra phát hiện vi phạm 580 triệu đồng
Thực hiện 131 cuộc thanh tra phát hiện vi phạm 580 triệu đồng
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.