Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định

(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Nam Định vừa ban hành Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5
Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng, bảo đảm kịp thời,...
Quảng Nam Thu hồi 1,57 tỉ đồng do sai phạm trong quy hoạch
Quảng Nam: Thu hồi 1,57 tỉ đồng do sai phạm trong quy hoạch
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại một số sở...
Nhiều sai phạm tại Dự án Khu tái định cư đường Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu
Nhiều sai phạm tại Dự án Khu tái định cư đường Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kết luận thanh tra số 31/KL-TTT về thanh tra toàn bộ Dự án Khu tái định cư tập trung và nhà ở...