Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bảo đảm chất lượng, tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Bảo đảm chất lượng, tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra

(ThanhtraVietNam) - Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn chủ động trong việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình, bố trí các nguồn lực, tập trung tốt cho công tác chuẩn bị để đảm bảo triển khai đúng tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
Thái Bình triển khai 434 cuộc thanh tra
Thái Bình triển khai 434 cuộc thanh tra
(ThanhtraVietNam) – Cụ thể, từ 01/8/2021 đến 31/7/2022 toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã triển khai thực hiện 61 cuộc thanh tra hành chính (57 cuộc...
Thanh tra về cấp phép, quản lý giá thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế
Thanh tra về cấp phép, quản lý giá thiết bị y tế tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế
(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Thanh tra Bộ Y tế đã lập đoàn thanh tra về thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, chất lượng trang thiết bị y tế...
Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, sai phạm đã chỉ ra qua thanh tại huyện Phú Tân
Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, sai phạm đã chỉ ra qua thanh tại huyện Phú Tân
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình...