Thanh tra, giám sát ngân hàng cần chặt chẽ hơn, phù hợp chuẩn mực quốc tế

Thanh tra, giám sát ngân hàng cần chặt chẽ hơn, phù hợp chuẩn mực quốc tế

(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện 7 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp theo chức năng được giao, trong đó rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và hoạt động thanh tra, giám sát, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng…theo hướng chặt chẽ, an toàn hơn và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.
Năm 2023, Viện VKSND tối cao kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm, biểu hiện tiêu cực
Năm 2023, Viện VKSND tối cao kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm, biểu hiện tiêu cực
(ThanhtraVietNam) - Theo định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành ngày 13/1, công tác...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực phẩm nguy cơ cao ở Lào Cai
Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực phẩm nguy cơ cao ở Lào Cai
(ThanhtraVietNam) - Chủ động tuyên truyền quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác hậu kiểm; phối hợp...
Cần sửa đổi, bổ sung những quy định còn khác nhau giữa các Luật
Cần sửa đổi, bổ sung những quy định còn khác nhau giữa các Luật
(ThanhtraVietNam) - Từ kết quả thanh tra việc thực hiện một số dự án sử dụng Trái phiếu Chính phủ còn dư tại các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 và...