Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền

Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền

(ThanhtraVietNam) – Liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền, 6 tháng đầu năm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã tiếp nhận 907 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã xử lý 794 báo cáo, bao gồm cả các báo cáo từ kỳ trước chuyển sang.
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ...
Sự ra đời của Cục Phòng chống rửa tiền và những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
Sự ra đời của Cục Phòng chống rửa tiền và những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Tiền thân là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2005 và...
Nhìn lại 3 năm hoạt động của Tổ giúp việc phòng, chống rửa tiền - Thanh tra Chính phủ
Nhìn lại 3 năm hoạt động của Tổ giúp việc phòng, chống rửa tiền - Thanh tra Chính phủ
(ThanhtraVietNam) - Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền (PCRT) của Thanh tra Chính phủ (TTCP) (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) được...