Giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền

Giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền

(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2022 với nhiều điểm mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2023. Quy định về chuyển tiền điện tử là một trong những nội dung đáng quan tâm.
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ...
Phối hợp thường xuyên, kịp thời trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
Phối hợp thường xuyên, kịp thời trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố
(ThanhtraVietNam) - Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ...
Bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi
Bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Các ý kiến của đại biểu Quốc hội rất xác đáng, tâm huyết với công tác phòng, chống rửa tiền nói chung, cũng như việc xây dựng dự thảo Luật Phòng,...