Thanh tra tỉnh phải thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thanh tra tỉnh phải thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 4353/UBND-NC2 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình
Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Tỉnh uỷ Ninh Bình đã ban hành quyết định số 655-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Chánh Thanh tra tỉnh làm uỷ viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Cao Bằng
Chánh Thanh tra tỉnh làm uỷ viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Cao Bằng
(ThanhtraVietNam) - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng được thành lập tại Quyết định số 858-QĐ/TU ngày 28/6/2022 của Tỉnh ủy...
Ông Nguyễn Văn Mười được bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ông Nguyễn Văn Mười được bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
(ThanhtraVietNam) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ.