Nâng cao nhận thức người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi về phòng, chống tham nhũng

Nâng cao nhận thức người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi về phòng, chống tham nhũng

(ThanhtraVietNam) - Việc thực hiện chính sách dân tộc chủ yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có điều kiện về hạ tầng, kinh tế, văn hóa còn nhiều hạn chế là một trong những khó khăn của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN).
Chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng
Chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được triển khai thực hiện thường xuyên và có những chuyển biến tích cực trên các mặt công...
Tây Ninh khẳng định quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng
Tây Ninh khẳng định quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng
(ThanhtraVietNam) - Nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống...
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp phiên thứ 2
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh họp phiên thứ 2
(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là BCĐ) tổ chức họp phiên thứ 2 nhằm đánh giá kết...