Phát huy tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Phát huy tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(ThanhtraVietNam) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc TP tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đối với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thêm kênh tiếp nhận thông tin về tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Giang
Thêm kênh tiếp nhận thông tin về tham nhũng, tiêu cực ở Bắc Giang
(ThanhtraVietNam) - Việc tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức,...
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo chất lượng, hiệu quả
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo chất lượng, hiệu quả
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình đối với Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Kế hoạch số 2247/KH-UBND về thực hiện kê...
Bộ Công an Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 14 cá nhân tại 7 đơn vị
Bộ Công an: Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 14 cá nhân tại 7 đơn vị
(ThanhtraVietNam) - Kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng và xác minh là một khâu thiết yếu của hoạt động này. Năm 2022 là năm đầu tiên...