Chậm giải quyết, trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và tổ chức thì phải công khai xin lỗi

Chậm giải quyết, trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và tổ chức thì phải công khai xin lỗi

(ThanhtraVietnam) - Đó là quy định mới trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cơ quan Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa ban hành.
Một số điểm đáng chú ý về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Một số điểm đáng chú ý về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
(ThanhtraVietNam) - Thay mặt Bộ Chính trị, vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số...
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với chức danh phóng viên, biên tập viên
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với chức danh phóng viên, biên tập viên
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những quy định mới đáng chú ý về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của phóng viên, biên tập viên tại Thông tư số...
Một số quy định về xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra
Một số quy định về xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Chậm nhất vào ngày 5/12 hằng năm, Chánh Thanh tra sở, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành...