Một số quy định nhằm ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, đạo đức trong hoạt động báo chí

Một số quy định nhằm ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, đạo đức trong hoạt động báo chí

(ThanhtraVietNam) - Thời gian gần đây, một số nhà báo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp, làm tổn hại uy tín của báo chí. Điều này đòi hỏi nhà báo phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức và nắm vững quy định pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.
Ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí
Ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí
(ThanhtraVietNam) - Không ít vướng mắc trong thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực báo chí thời gian qua được kỳ vọng sẽ được tháo gỡ...
Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét,...
Một số chính sách mới về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng
Một số chính sách mới về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng
(ThanhtraVietNam) - Nhiều quy định về khoán bảo vệ rừng, kinh phí chữa cháy rừng, trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng… được quy định tại Nghị định...