Đề xuất cán bộ không được hẹn gặp công dân ngoài trụ sở là góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Đề xuất cán bộ không được hẹn gặp công dân ngoài trụ sở là góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, dự thảo Nghị định ban hành Bộ quy tắc đạo đức công vụ đã được Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo quy định 4 chuẩn mực đạo đức với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Trong đó, nêu rõ CBCCVC chỉ được tiếp cá nhân, tổ chức tại cơ quan, đơn vị, không được hẹn gặp, tiếp công dân và tổ chức ngoài giờ làm việc, ngoài cơ quan hoặc tại nhà riêng...
Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng tháng từ ngày 01 7 2023
Tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang....
Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ
Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ
(ThanhtraVietNam) - Nhằm quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ; trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng Ban Thi đua...
Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra
Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ký Quyết định số 37/QĐ- TT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra...