Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công

Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công

(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định 1187/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công, quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công bao gồm 5 bước.
Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực
Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định 100/2022/NĐ-CP ngày 7/12/2022 bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
(ThanhtraVietnam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...
Một số nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi hành kê khai tài sản, thu nhập
Một số nội dung đáng chú ý trong tổ chức thi hành kê khai tài sản, thu nhập
(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người...