Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép

Doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ OTT TV xuyên biên giới vào Việt Nam phải được cấp phép

(ThanhtraVietNam) - Theo Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình mới được Chính phủ ban hành, quan điểm quản lý dịch vụ OTT TV VOD, gồm cả doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới tới người sử dụng tại Việt Nam.
Chậm giải quyết, trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và tổ chức thì phải công khai xin lỗi
Chậm giải quyết, trễ hẹn hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và tổ chức thì phải công khai xin lỗi
(ThanhtraVietnam) - Đó là quy định mới trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cơ quan Thanh tra tỉnh Tây Ninh vừa ban hành.
Một số điểm đáng chú ý về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Một số điểm đáng chú ý về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
(ThanhtraVietNam) - Thay mặt Bộ Chính trị, vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số...
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với chức danh phóng viên, biên tập viên
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với chức danh phóng viên, biên tập viên
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những quy định mới đáng chú ý về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của phóng viên, biên tập viên tại Thông tư số...