Minh bạch quản lý thu, chi tiền công đức cho di tích, hoạt động lễ hội

Minh bạch quản lý thu, chi tiền công đức cho di tích, hoạt động lễ hội

(ThanhtraVietnam) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 (Thông tư 04) hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023.
Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công
Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công
(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định 1187/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng...
Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực
Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định 100/2022/NĐ-CP ngày 7/12/2022 bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ...
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
(ThanhtraVietnam) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...