Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(ThanhtraVietnam) - Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/ 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm khách quan, công bằng; công khai, nghiêm minh; chính xác, kịp thời; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.
Thanh tra Chính phủ ban hành 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
Thanh tra Chính phủ ban hành 11 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
(ThanhtraVietnam) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định 457/QĐ-TTCP, ngày 11/9/2023 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các...
Cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra
Cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra
(ThanhtraVietNam) - Cơ quan thanh tra (CQTT) được trích từ các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái pháp luật...
Ba bước trong quy trình giải quyết tố cáo của tỉnh Quảng Nam
Ba bước trong quy trình giải quyết tố cáo của tỉnh Quảng Nam
(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, quy trình giải quyết tố cáo bao gồm 03 bước: Thụ lý giải...