Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mua sắm, nhập khẩu, quản lý trang thiết bị y tế

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mua sắm, nhập khẩu, quản lý trang thiết bị y tế

(ThanhtraVietNam) - Giải quyết những vấn đề cấp bách trong mua sắm trang thiết bị y tế, kịp thời đáp ứng nguồn cung, giải quyết ách tắc do tồn đọng trang thiết bị y tế nhập khẩu tại các cửa khẩu qua đó cung cấp cho ngành y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả nhằm phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cần linh hoạt các hình thức trong giải quyết tranh chấp đất đai
Cần linh hoạt các hình thức trong giải quyết tranh chấp đất đai
(ThanhtraVietNam) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới, tiến tới...
Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư
Đà Nẵng: Sửa đổi, bổ sung quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư
(ThanhtraVietNam) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiếp nhận, xử lý,...
Bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề mới phát sinh
Bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề mới phát sinh
(ThanhtraVietNam) - Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ...