Thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

(ThanhtraVietNam) - Thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới…
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh...
Thanh tra toàn diện TikTok Cơ hội để dọn “rác” trên không gian mạng
Thanh tra toàn diện TikTok: Cơ hội để dọn “rác” trên không gian mạng
(ThanhtraVietNam) – Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang về pháp lý, PGS. TS Trần Thành Nam (Trường Đại học Giáo Dục, ĐHQGHN) cho rằng, để dọn sạch...
Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc-Nam
Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc-Nam
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong các mục tiêu tổng quát đáng chú ý được nêu rõ tại Kết luận 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển...