Tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, đề cao trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

Tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, đề cao trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công

(ThanhtraVietNam) - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công…
Thanh Hóa Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên
Thanh Hóa: Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên
(ThanhtraVietNam) - Mục tiêu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là đưa công tác THTK, CLP trở...
Thành phố Hồ Chí Minh Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí xét thi đua
Thành phố Hồ Chí Minh: Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí xét thi đua
(ThanhtraVietNam) - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp để tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị
Thực hiện quyết liệt các giải pháp để tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị
(ThanhtraVietNam) - “Bám sát thực tiễn”, “xuất phát từ thực tiễn”, phản ứng chính sách nhanh nhạy đã tháo gỡ được nhiều 'nút thắt', giải quyết được...