Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 17/08/2022 17:17
(ThanhtraVietNam) - Những tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đã tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, không còn vụ việc kéo dài thuộc diện Trung ương phải chỉ đạo xử lý.

Giải quyết 90,3% đơn thư thuộc thẩm quyền

6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo UBND các cấp, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo, công chức tiếp công dân các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 7.411 lượt người, với 4.824 vụ việc (4.184 vụ tiếp lần đầu, 640 vụ tiếp nhiều lần). Trong đó, lãnh đạo UBND các cấp và lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp định kỳ, đột xuất 2.531 lượt người; Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức bộ phận tiếp công dân các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp thường xuyên 4.880 lượt người. Có 20 lượt đoàn/14 vụ khiếu kiện đông người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Các vụ khiếu kiện đông người đã được lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết kịp thời; nhiều vụ việc được xử lý, giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”. Thông qua việc tiếp công dân đã giải đáp chính sách, pháp luật, hướng dẫn công dân chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC và thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 6.231 đơn (298 đơn kỳ trước chuyển sang), đã phân loại, xử lý 6.100 đơn (131 đơn mới tiếp nhận đang phân loại). Kết quả, đã giải quyết 3.321/3.678 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước, đạt 90,3%.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; giải quyết chế độ chính sách BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo... Qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 38,3 triệu đồng; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 58 cá nhân, với tổng số 5.452.000.000 đồng và 3.060m2 đất.

Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 364 triệu đồng; trả lại cho tập thể, cá nhân 24 triệu đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 4 người. Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, cấp đất trái thẩm quyền, cấp sai diện tích đất, sai hiện trạng đất, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định; vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư xây dựng; tố cáo cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ...

leftcenterrightdel
 Ảnh internet

Tiếp tục xem xét, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài

Bên cạnh đó, UBND tỉnh nhận được 6 văn bản chuyển 26 đơn (Đại biểu Quốc hội 2 văn bản/24 đơn; Thường trực HĐND tỉnh chuyển 2/2 đơn). Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo cơ quan thẩm quyền xử lý, giải quyết đơn; 1 văn bản hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo quy định và 15 văn bản báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả xử lý đơn của công. Còn 9 đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn xác minh khiếu nại, kiến nghị biện pháp giải quyết, hiện đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Về việc giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, qua kiểm tra rà soát cho thấy, có 57 vụ việc do Thanh tra tỉnh theo dõi và 4 vụ việc Thanh tra Chính phủ chuyển. Kết quả, đã rà soát đầy đủ, chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài 3/4 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền, nhiều vụ việc đã giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, một số vụ việc còn khó khăn vướng mắc trong giải quyết do hồ sơ giấy tờ lưu trữ không đầy đủ, quan điểm giải quyết các ngành còn khác nhau, đặc biệt trong việc xác định nguồn gốc đất, việc xem xét chấp thuận các phiếu thu tiền khi giao đất trái thẩm quyền để xác định nghĩa vụ tài chính khi công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nên công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành chuyên môn đã tiến hành rà soát, đã đưa ra hướng xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người lên tỉnh và ra Trung ương. Đến nay, đã chấm dứt 45 vụ việc, còn lại 12 vụ việc đang tiếp tục được xem xét giải quyết.

Có thể nói, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan cũng như các tổ chức đoàn thể đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn còn điển hình vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài của ông Đỗ Văn Thư và một số hộ dân thuộc xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp./.

Hoàng Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra