Đồng Nai:

Cần có chế độ chính sách về tiền lương đảm bảo cho cán bộ, công chức đủ sống để không thể tham nhũng và không cần tham nhũng

Thứ hai, 05/02/2024 10:49
(ThanhtraVietNam) – Đó là một trong những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai trong việc hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cụ thể, theo UBND tỉnh, để tiếp tục tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN nhằm ngăn chặn, đẩy lùi được tệ nạn tham nhũng trong thời gian tới ở địa phương, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, triển khai tốt các nội dung của Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn được ban hành.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Phát huy vai trò giám sát việc thực thi quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra; giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, của cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của nhân dân và xã hội.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường ngày càng trong sạch, cạnh tranh, hạn chế thấp nhất các hành vi tiêu cực, tham nhũng để phục vụ tốt hơn cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng lực lượng chuyên trách chống tham nhũng có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp và chuyên sâu.

leftcenterrightdel
Q Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Ảnh: ND)

Về công tác PCTN, theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị, địa phương, UBND tỉnh yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, đã khởi tố theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương nhất là cấp cơ sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Song song với đó, từng bước thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cũng như chủ động hơn nữa trong việc thực hiện xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, công chức trên địa bàn khi có biến động bất thường theo hướng tăng cường tính tự giác, chủ động và có những chế tài nghiêm khắc khi để xảy ra sai phạm.

Về kiến nghị, đề xuất việc hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh, kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN nhằm thể chế hóa đầy đủ các giải pháp PCTN đã đề ra, đặc biệt là chế độ chính sách về tiền lương đảm bảo cho cán bộ, công chức đủ sống để không thể tham nhũng và không cần tham nhũng; cụ thể hóa những quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện của từng địa phương, có cơ chế thu hồi tài sản không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản, thu nhập và sớm ban hành hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện xác minh tài sản thu nhập hàng năm.

Trong năm 2023, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 là 44/44 đơn vị với 133 trường hợp thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh thực hiện xác minh tài sản thu nhập đối với 09 đơn vị với 44 trường hợp công chức, viên chức được xác minh tài sản thu nhập theo quy định.

Trong năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thụ lý 41vụ với 46 bị can; khởi tố mới 26 vụ 41 bị can, phục hồi điều tra 03 vụ 01 bị can; Kết luận điều tra chuyển VKSND truy tố 12 vụ 14 bị can; đang điều tra 19 vụ  28 bị can. Trong kỳ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 12 vụ với 14 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý 08 vụ 08 bị cáo.

Trong kỳ, tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được hơn 51 tỷ đồng; kết quả đã thu hồi hơn 3,6 tỷ đồng và ke biên hơn 12 nghìn m2 đất.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra