Cần Thơ: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ ba, 09/08/2022 22:57
(ThanhtraVietNam) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ (TP) luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện tốt công tác PCTN, TC.

Cụ thể, từ năm 2012 đến quý I năm 2022, các sở ban, ngành, quận huyện đã ban ban hành 950 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC. Các ngành, các cấp đã tham mưu UBND TP ban hành 77 văn bản chỉ đạo, gồm các nội dung liên quan đến công tác triển khai đánh giá PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn TP.

leftcenterrightdel
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  (nguồn Internet)

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp đã chủ động thực hiện công tác PCTN, TC có hiệu quả; kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thành ủy và UBND TP.

Về công tác thanh tra, kiểm tra các vụ việc tham nhũng, trong giai đoạn 2012 - 2022, thanh tra các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện 2.482 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 374,94 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 167,59 tỷ đồng, đã thu hồi 163,19 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 208,15 tỷ đồng; qua đó, Thanh tra TP đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 124 tập thể và 412 cá nhân. Qua công tác thanh tra đã chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để tiến hành xem xét xử lý hành vi tham nhũng đối với 08 vụ việc. Ngoài ra, về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, UBND quận Ninh Kiêu và UBND huyện Thới Lai đã phát hiện và xử lý 02 vụ việc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nên đạt hiệu quả tốt như: Hội nghị triển khai quán triệt, thông qua các cuộc hội họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị hoặc bằng panô, tờ rơi... TP đã tổ chức được 16.606 cuộc tuyên truyền với 649.527 lượt cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia; tuyên truyền qua Đài truyền thanh và các tin bài đã phát được 36.102 cuộc với tổng thời lượng là 358.960 phút góp phần nâng cao ý thức pháp luật về PCTN, TC trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Ngoài ra, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, TP đã có 1.398 cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia với 1.398 bài tham dự.

Về công tác kê khai tài sản, thu nhập, từ năm 2012 đến Quý I năm 2022, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong diện thực hiện kê khai tài sản, thu nhập với 63.662 cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 63.654 người, đạt tỷ lệ 99,98%. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị TP đã thực hiện công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%; số Bản kê khai đã công khai 63.654 bản, đạt tỷ lệ 100%, trong đó công khai theo hình thức niêm yết 47.631 bản, chiếm tỷ lệ 74,82%; công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp 16.023 bản, chiếm tỷ lệ 25,18 %.

Đối với việc xác minh tài sản thu nhập, từ năm 2012 đến Quý I năm 2022, TP đã tiến hành xác minh đối với 149 trường hợp, trong đó đề nghị rút kinh nghiệm 71/149 người, kiểm điểm trách nhiệm đối với 6/149 người, đã tiến hành xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo 01 người và khiển trách đối với 03 người.

Qua thực tiễn 10 năm triển khai công tác PCTN, TC, TP Cần Thơ xác định, luôn coi trọng xây dựng bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn liền với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ là then chốt có tính quyết định cho mọi thắng lợi. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; Giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo, quyết định tập thể, vừa phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân; phát huy dân chủ, bàn bạc, thảo luận và thống nhất giải quyết các vấn đề quan trọng của cơ quan. Thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố sắp xếp tố chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; quan tâm hơn nữa chăm bồi cán bộ được quy hoạch, cán bộ đảng viên trẻ, quần chúng ưu tú gắn với công tác đào tạo bồi dưỡng, cân nhắc, đề bạt, bổ nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của sở, ban ngành và UBND quận, huyện và cá nhân trong hệ thống chính trị đối với công tác PCTN, TC, lãng phí, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra