MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 3/2022

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. TS. Lê Trung Kiên: Thúc đẩy phát triển xã hội Việt Nam - Nhìn từ khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trang 7. Nguyễn Thị Thu Hằng: Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ theo lời dạy của Bác Hồ 

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 10. TTVCC Đặng Văn Bình: Đoàn thanh tra và vai trò của trưởng đoàn thanh tra

Trang 15. Nguyễn Mạnh Khương: Bàn về các tiêu chí đánh giá hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức

Trang 19. Đỗ Văn Nhân: Phát huy vai trò của Thanh tra Sở đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trang 22. Ths. Lê Thị Thúy: Căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Trang 26. TS. Phạm Tuấn Anh: Một số vấn đề về hòa giải tranh chấp đất đai

Trang 29. Ths, Luật gia. Lê Quang Kiệm: Nhận diện “lợi ích nhóm” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, từ góc nhìn tội phạm tham nhũng trong phòng, chống covid-19

Trang 33. Tú Anh: Bàn về mối quan hệ giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước

Trang 37. Vũ Thị Minh Ngân: Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

Trang 40. Ths. Ngô Thu Trang: Ứng dụng công nghệ số trong hành chính công nhằm nâng cao quản trị tốt ở Việt Nam

Trang 44. Đặng Đình Thuyết: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 47. Lan Anh: Nữ cán bộ thanh tra tiếp dân “quyết tâm, nỗ lực thôi chưa đủ”

Trang 50. Mai Hoàng: Nhớ một mùa hoa gạo

Trang 52. Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh: Cuộc đời của má

 

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 54. Bình Minh: Luật Phòng, chống rửa tiền và những vấn đề trọng tâm

Trang 57. Dương Nguyễn: Những quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Trang 60. Trần Bắc: Văn bản mới ban hành

 

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 62. NCS. Nguyễn Phương Vy: Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng qua mô hình kiểm toán nhà nước của Hàn Quốc