MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 4/2023

 

PGS. TS Nguyễn Viết Thảo: Vững vàng ý chí “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”

Hồng Dân: Giải quyết bảo đảm quyền lợi của dân sẽ giảm khiếu kiện kéo dài vượt cấp

Thiếu tá, Ths Phạm Văn Phong: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” hiện nay

Tràng An: Ngành Thanh tra đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TTVCC Đặng Văn Bình: Để yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ tài liệu và báo cáo giải trình hiệu quả

Lan Anh: Cần triển khai “giải pháp đích” đối với khiếu kiện đông người, vượt cấp

Thái Minh - Thúy Hằng: Đối thoại là “chìa khóa” để giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Lào Cai

Hoàng Minh: Quảng Bình nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đình Thuyết: Nâng cao chất lượng cán bộ tại Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

K. Dung: Kiến nghị thúc đẩy tín dụng nông nghiệp, nông thôn

Đoàn Thanh Kỳ: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hà Tuấn: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra ở Yên Bái

Lương Lê Minh: Kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc