MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 05/2024

4. Nguyễn Khánh Toàn: Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024): Nhà tiên tri Hồ Chí Minh

8. PGS, TS. Lê Văn Cường: Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Góp phần nâng tầm “khâu then chốt” của nhiệm vụ then chốt

16. Nguyễn Tạo: Một số nội dung đáng chú ý trong Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

18. Nguyên Khôi: Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

20. TS. Đinh Văn Minh: Quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định 114-QĐ/TW, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh

26. Dương Nguyễn (thực hiện): Không “vùng cấm” khi xử lý cán bộ, công chức tham nhũng, tiêu cực

30. Ths. Nguyễn Thị Thùy Linh: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Hòa Bình

36. Huy Trần (thực hiện): Vai trò của các cơ quan thanh tra trong kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng

44. Trung Kiên - Kim Dung: Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị bảo vệ cán bộ thanh tra, kiểm toán trước nguy cơ tha hóa quyền lực, tiêu cực

52. TS. Trần Văn Long: Nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh tra

62. Mai Văn Duẩn: Bàn về mô hình tiếp công dân trực tuyến từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

70. Trần Duy Hưng, Hàn Anh Tuấn: Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của lực lượng Công an nhân dân hiện nay

76. Trung tá, Ths. Hoàng Văn Sóng: Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

80. PGS, TS. Nguyễn Thị Tố Quyên: Trách nhiệm và văn hóa an toàn lao động

84. Hoàng Minh: Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

88. Thiên Bình: Cơ cấu tổ chức và hoạt động kiểm toán, thanh tra của Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc