MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 11/2023

5. TS. Lê Trung Kiên - TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh: Cụ Bùi Bằng Đoàn - Dấu ấn người lãnh đạo thanh tra liêm chính

10. Minh Nguyệt: Khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện

16. Bảo Anh: Xây dựng mô hình dân vận khéo có sức lan tỏa bền vững ở Đảng bộ Thanh tra Chính phủ

22. Ths. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Ths. Phạm Thị Thu Hiền: Thực hiện thẩm quyền trong hoạt động của các cơ quan Thanh tra nhà nước

30. Bùi Thanh Nguyên: Ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu - 27 năm xây dựng và phát triển

35. K.Dung: Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò, sứ mệnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

40. Bảo San: Nữ cán bộ thanh tra luôn tận tụy, đam mê với nghề

44. Ths. Trương Thanh Phong - TS. Nguyễn Thị Thu Nga: Thực tiễn phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước khu vực và cơ quan Thanh tra nhà nước cấp tỉnh ở Khánh Hòa

52. Nhóm tác giả Thanh tra Bộ Tài chính: Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

58. Lan Anh: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Trà Vinh

62. Ngô Tân: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân ở Quảng Ninh

68. Ths. Hoàng Diệu Anh: Khắc phục khó khăn trong khai thác, tiếp cận thông tin về phòng, chống tham nhũng

72. Đỗ Quyên: Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15: Quy định sử dụng các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra

76. BBT: Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hệ thống kê khai tài sản trực tuyến