MỤC LỤC TẠP CHÍ THANH TRA SỐ 12/2021

 

CHÍNH LUẬN

Trang 3. TS. Phạm Văn Minh: Hiện đại hóa quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trang 7. Nguyễn Văn Thanh: Toàn quốc kháng chiến: Bài học của ý chí tự lực, tự cường

Trang 9. Nguyễn Văn Chiến - Đại tá Nguyễn Văn Thảnh: Tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn, đẩy lùi

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trang 13. TS. Đinh Văn Minh: Bàn về việc hợp nhất cơ quan kiểm tra Đảng và cơ quan thanh tra nhà nước

Trang 17. TS. Trần Văn Long: Trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ - Nhận thức, quy định và thực tiễn thực hiện (Tiếp theo và hết)

Trang 21. Ths. Luật gia Lê Quang Kiệm: Hoàn thiện quy định về “liêm chính” trong hoạt động kinh doanh và sự tuân thủ về phòng ngừa tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước tại Việt Nam hiện nay

Trang 24. Minh Nguyệt: Nhiều kết quả nổi bật trong phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ

Trang 27. Ths. Ngô Thu Trang: Quy định về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trang 31. Ths. Nguyễn Thị Bích Hường: Vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trang 35. Trung úy Hàn Anh Tuấn - Trần Minh Tuấn: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ thanh tra viên Công an nhân dân trong tình hình hiện nay

Trang 39. Nguyễn Thành Phương - Nguyễn Phan Quốc Kiệt: Quyền khiếu nại của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và một số kiến nghị

Trang 43. Ths. Đào Thảo Ly: Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo

Trang 46. TS. Lưu Ngọc Long - Ths. Đinh Văn Luân: Đảm bảo an ninh quốc gia theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trang 49. TS. Phạm Thị Vui: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Trang 52. Truyện ngắn của Ngô Nữ Thùy Linh: Hạnh phúc muộn màng

Trang 54. Đào Thanh Tùng: Yêu thương ngày cuối năm

Trang 55. Oanh Hữu: Phòng, chống thiên tai chủ động để giảm thiểu tổn thất, thích ứng với biến đổi khí hậu

TÌM HIỂU & GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Trang 58. Dương Nguyễn: Nội dung cơ bản của Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân

Trang 60. Đỗ Quyên: Văn bản mới ban hành

KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI

Trang 62. TS. Nguyễn Anh Hùng: Sự cải cách tổ chức bộ máy nhà nước Cuba hiện nay