Bình Dương:

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gắn với thanh tra, kiểm tra trách nhiệm

Thứ tư, 08/11/2023 14:53
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; mở lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân giúp nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức về Luật Tiếp công dân cũng như thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên đề...

Tuyên truyền hiệu quả Luật Tiếp công dân và các quy định định có liên quan

Theo UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện tuyên truyền, quán triệt Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, địa phương đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân nói riêng; tập trung đưa tin bài về thành tựu, những điểm nổi bật trong công tác tiếp công dân của các cấp chính quyền; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân.

Cụ thể, việc tuyên truyền Luật Tiếp công dân được kết hợp với tuyên truyền pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thông qua việc phát sóng Chương trình “Câu chuyện pháp luật” của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều cuộc tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: vừa tiếp dân vừa giải thích tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp công dân cho người dân; mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân giúp nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức về Luật Tiếp công dân, kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động tiếp công dân; tuyên truyền thông qua hoạt động thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên đề; đăng tin, bài viết về Luật Tiếp công dân trên trang web của cơ quan đơn vị với hơn hàng chục ngàn lượt truy cập. Bên cạnh đó, việc tuyền truyên phổ biến Luật Tiếp công dân được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt gắn liền với “Ngày pháp luật” tại các đơn vị.

Cùng với đó, UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác PBGDPL. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương, các trang mạng xã hội Zalo, Facebook.

leftcenterrightdel
 Tỉnh Bình Dương thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về pháp luật Tiếp công dân. Ảnh: internet

Tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Internet” của tỉnh Bình Dương năm 2022 thu hút 26.436 thí sinh tham gia dự thi với 71.696 lượt dự thi; tuyên truyền các thông tin, chính sách pháp luật quan trọng qua ứng dụng nhắn tin tự động đến zalo của công dân trên địa bàn tỉnh với Brandname “Binh Duong SmartCity”; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở từng đơn vị, địa phương phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu pháp luật của công dân.

Bên cạnh việc tuyên truyền, quán triệt, địa phương cũng đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn công tác tiếp công dân, theo đó rà soát văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng và thực hiện pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6325/UBND-BTCD ngày 01/12/2022 để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các văn bản pháp luật về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các văn bản trái pháp luật, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp trong công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý, kiến nghị xử lý, rà soát văn bản pháp luật.

Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách

Thông qua rà soát, tiếp nhận đóng góp của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về Quy chế hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bình Dương; đóng góp ý kiến đối với Quy chế hoạt động tiếp công dân và hoạt động tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở, ban ngành đơn vị trực thuộc UBND tỉnh cũng đã đối chiếu, sửa đổi và ban hành mới quy chế tiếp công dân của đơn vị mình.

Đáng chú ý, tỉnh Bình Dưỡng cũng đã tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc, cấp chính quyền thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, như việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 01/8/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh; đồng thời, để kịp thời xử lý các tình huống công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội.

UBND tỉnh thường xuyên chấn chỉnh, chỉ đạo Thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, hạn chế tối đa việc phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Có thể kể ra như việc ban hành Văn bản số 6325/UBND-BTCD ngày 01/12/2022 triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 7428/VPCP-QHĐP ngày 03/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các báo cáo của Ban Dân nguyện tại Phiên họp thứ 16 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 7319/VPCP-V.I ngày 31/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Và Văn bản số 6544/UBND-BTCD ngày 17/12/2022 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 8105/VPCP-V.I ngày 05/11/2021 và Văn bản số 8252/VPCP-V.I ngày 11/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 55/BC-UBTVQH15 ngày 15/10/2021 và kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Văn bản số 3091/MTTW-BTT ngày 18/10/2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố đã chấn chỉnh công tác tiếp công dân, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, nâng cao chất lượng giải quyết ngay từ cơ sở, chủ động họp bàn các phương án tháo gỡ vướng mắc, tiếp xúc gặp gỡ các hộ dân khiếu nại đông người liên quan một số dự án thương mại trên địa bàn./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra