Nam Định:

Nam Định tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở

Thứ tư, 16/08/2023 14:41
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC, KNPA) đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh Nam Định chỉ đạo quyết liệt hơn; hoạt động tiếp công dân đã được duy trì nghiêm túc theo quy định; việc xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; xác định rõ trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành (Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Xây dựng, Giao thông, ...) tiếp dân định kỳ 01 ngày/01 tháng; lãnh đạo UBND huyện, thành phố tiếp dân định kỳ 02 ngày/01 tháng; lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn tiếp 01 ngày/tuần.

Tại các phiên tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, thành phố cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp các đoàn khiếu tố đông người, phức tạp, kéo dài của địa phương để lắng nghe, giải trình về nội dung công dân trình bày, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh để triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị. Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều có văn bản thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị để giải quyết từng vụ việc cụ thể, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: TT Nam Định 

Trong nửa đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp 1.625 lượt công dân đến KNTC, KNPA, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tiếp định kỳ 3.911 phiên; trong đó, số người được tiếp là 1.272 người tương ứng với 868 vụ việc, số đoàn đông người được tiếp là 17 đoàn, với 98 người. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh phát sinh một số vụ việc đông người như vụ việc một số hộ dân tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư của Nhà máy cán thép Xuân Thiện, huyện Nghĩa Hưng; kiến nghị của một số công dân thôn Vũ Xuyên, xã Yên Dương liên quan tới Chùa Cảnh Bà…

Bên cạnh đó, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Nam Định phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó tăng cả về số lượt công dân đến KNTC, số đơn thư tiếp nhận trong kỳ và số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành; nguyên nhân phát sinh tăng là do trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng phải thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, tình trạng đơn thư gửi nhiều cấp, nhiều ngành ngày càng tăng.

Nội dung KNTC, KNPA chủ yếu liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; đề nghị, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; kiến nghị, phản ánh về những tồn tại trong dồn điền đổi thửa chưa được giải quyết dứt điểm; việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn, phát sinh nhiều vụ việc do xuất phát từ việc công dân KNTC không đạt mục đích nguyện vọng nên đã chuyển sang tố cáo người giải quyết vi phạm pháp luật trong việc xử lý, giải quyết đơn KNTC; bao che cho người bị tố cáo; kết luận nội dung tố cáo không tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật...

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận 233 đơn khiếu nại tập trung chủ yếu về các nội dung: Giải quyết tranh chấp đất đai, việc cấp GCNQSDĐ không đúng, thu hồi GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định, thu hồi đất giải phóng mặt bằng… Qua phân loại có 21 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, đến nay đã giải quyết xong 15/21 vụ việc, còn 06 vụ đang xem xét, giải quyết, đạt 71%.

Về đơn tố cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 295 đơn tố cáo về nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ để hưởng không đúng chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng; tố cáo người giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật; cán bộ thôn, xóm, xã vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm về kinh tế,… Qua phân loại có 26 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, đến nay đã giải quyết xong 23/26 vụ việc, còn 03 vụ việc đang xem xét, giải quyết, đạt 88%.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người, không để phát sinh thành điểm nóng, nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Các vụ việc mới phát sinh đã được tập trung giải quyết ngay tại cơ sở; Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, giúp cho việc giải quyết vụ việc đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, góp phần hạn chế việc KNTC vượt cấp.

Công tác phối hợp giải quyết KNTC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là việc thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình, diễn biến, kết quả giải quyết KNTC để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được kịp thời. Sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tương đối hiệu quả.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp, các ngành tỉnh Nam Định cần tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền. Thẩm tra, xác minh và tham mưu hướng giải quyết các vụ việc được giao. Tập trung theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ giải quyết các vụ việc theo Công văn số 922/UBND-VP8 ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 173/UBND-VP8 ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về tập trung giải quyết một số vụ việc KNTC tồn đọng.

Cùng với đó, ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc. Khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu thanh tra, cơ sở dữ liệu về KNTC./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra