Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến những vấn đề bức xúc trong Nhân dân

Thứ năm, 29/02/2024 10:19
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Ủy ban nhân dân xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, Đảng ủy, HĐND&UBND xã Thanh Hồng đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt với chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng Nông thôn mới, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng với sự đồng thuận, chung tay vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong xã trong công tác xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân tiếp tục thay đổi và phát triển nhanh trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: baoxaydung.com.vn)

Thực hiện “ngày thứ 6 không chờ”

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, người đứng đầu Chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư; đồng thời, trực tiếp tiếp dân, đối thoại và chỉ đạo xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân ,nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

UBND xây dựng kế hoạch và lịch tiếp công dân vào thứ 2 hàng tuần và thực hiện “ngày thứ 6 không chờ” tạo thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị, bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân. Thông qua việc tiếp dân đã kịp thời tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có các biện pháp xử lý, khắc phục được nhiều bất cập, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Ngoài việc tiếp dân theo định kỳ, khi trên địa bàn phát sinh các vụ việc phức tạp cần phải giải quyết, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã trực tiếp đến tận nơi để xem xét sự việc và đối thoại với người dân, kịp thời giải quyết vụ việc, không để xảy ra điểm nóng hay bức xúc kéo dài.

Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Trong năm 2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Đảng ủy, UBND tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần vào việc phát huy đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Thông qua phong trào thi đua góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, tạo sự đoàn kết thống nhất góp phần xây dựng chức Đảng, cơ quan, đơn vị các các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ, thôn đã phát động các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 và tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách, biện pháp triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, cấp ủy đã lồng ghép nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KH/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phổ biến Quy định, quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nhìn chung, việc thực hiện công tác dân vận chính quyền và dân chủ cơ sở đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức và phong cách làm việc của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân và có trách nhiệm hơn với nhân dân, tác phong lề lối làm việc có những chuyển biến tích cực, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn trước, năng lực và trình độ ngày càng được nâng cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Phát huy dân chủ, giữa vững kỷ cương, đảm bảo đoàn kết thống nhất cao

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân xã Thanh Hồng cho biết, năm 2024 sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của các thành viên chuyên trách, tăng cường kiểm tra sâu sát cơ sở, bám sát nhiệm vụ, có tác phong công tác tốt, đề xuất và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc. Phát huy dân chủ, giữa vững kỷ cương, đảm bảo đoàn kết thống nhất cao.

Cải tiến lề lối làm việc theo tiêu chuẩn văn minh công sở, làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu và công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính giao dịch một cửa, một cửa liên thông.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, thường xuyên rà soát các Quy chế hoạt động, để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ của các ban ngành, đoàn thể và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là vai trò lãnh đạo của Trưởng các tổ chức. Tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Trưởng các tổ chức với lãnh đạo địa phương với Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ.

Mặt khác, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra