Hậu Giang:

Tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc, thay vì giải quyết hết thẩm quyền

Thứ tư, 22/02/2023 15:50
(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kế hoạch thanh tra 2023.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài

Năm 2022, các cấp, các ngành trong tỉnh có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền pháp luật và các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hướng vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng và phối họp giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc kéo dài, từ đó đạt nhiều kết quả nỗi bật.

Theo đó, trong năm 2022, ngành chức năng đã tổ chức 72 cuộc thanh tra hành chính, tăng 16 cuộc so với năm 2021, qua đó những vi phạm chủ yếu được phát hiện thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách, với tổng số tiền trên 9,8 tỉ đồng và 136m2 đất, xử lý hành chính 51 tổ chức và 164 cá nhân. Ngoài ra, năm 2022, ngành chức năng còn tổ chức 1.057 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó đã ban hành 164 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền trên 1,1 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu tra thanh tra đột xuất các lĩnh vực nhạy cảm 

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh còn tiếp 2.270 lượt/1.424 công dân, với 1.421 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó tiếp thường xuyên 1.254 lượt, với 1.249 người; lãnh đạo tiếp định kỳ, đột xuất 1.016 lượt, với 175 người. Khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất…

Ngành chức năng còn tiếp nhận 1.640 đơn, qua đó đã chuyển cơ quan có thẩm quyền 460 đơn, hướng dẫn chuyển trả 72 đơn, thuộc thẩm quyền giải quyết  829 đơn, đôn đốc giải quyết 22 đơn…

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương thường xuyên quan tâm, tự kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn trong quá trình chỉ đạo hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, qua kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Rà soát, đảm bảo thu hồi sau kết luận thanh tra đạt 80% trở lên

Trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu ngành Thanh tra cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất, nhất là lĩnh vực nhạy cảm mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Giao Thanh tra tỉnh sớm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra và không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. Ngành Thanh tra tích cực rà soát các kết luận thanh tra, đảm bảo thu hồi sau thanh tra đạt từ 80% trở lên. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết hết nội dung vụ việc, thay vì giải quyết hết thẩm quyền.

Chủ  tịch UBND tỉnh còn giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đặc biệt thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, giải quyết kịp thời phản ánh kiến nghị tại cơ sở.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; thực hiện dứt điểm vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài và phát sinh mới.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra