Yên Bái không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp

Thứ tư, 14/09/2022 10:45
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị phản ánh (KNPA) trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra khiếu kiện phức tạp, không phát sinh “điểm nóng” về KNTC.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình tiếp công dân, KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. So với cùng kỳ năm trước, số lượt tiếp công dân giảm 22%; số đơn KNTC, KNPA tiếp nhận tăng 3,5%. Số vụ việc khiếu nại phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước tăng 18 vụ; số vụ việc tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước giảm 07 vụ. Số vụ việc khiếu nại phát sinh tăng tập trung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, xuất phát từ việc công dân chưa nhất trí các nội dung liên quan đến quá trình thu hồi đất, bồi thường, hồ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã tiếp công dân 749 lượt với 755 người. Trong đó: tiếp thường xuyên 625 lượt với 629 người; tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành 111 lượt với 110 người; tiếp định kỳ và đột xuất của người được thủ trưởng các cấp, các ngành ủy quyền là 13 lượt với 16 người. Tổng số đơn KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền đã giải quyết là 754 đơn đối với 745 vụ việc; đã giải quyết 534 đơn với 529 vụ việc (đạt trên 70%).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ. Ảnh: yenbai.gov.vn

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương, qua rà soát cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái không có vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương để tiến hành rà soát theo Kế hoạch sổ 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, xác định việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục rà soát lập danh sách các vụ việc KNTC, KNPA phức tạp, kéo dài đế có kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điếm.

Nhìn chung, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra ổn định, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về KNTC. Công tác tiếp công dân, đặc biệt là tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh đã đi vào nền nếp, tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm; công tác giải quyết KNTC thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết ngay từ cấp cơ sở. Không có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết đơn KNTC, KNPA của công dân.

Dự báo tình hình KNTC, KNPA của công dân phát sinh trong thời gian tới tiếp tục tập trung vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Do vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, về giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường; hòa giải tranh chấp đất đai; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai ở cả ba cấp; đẩy mạnh hơn nữa việc công khai đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp biết để giám sát và thực hiện.

Cùng với đó, chỉ đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật, nhất là việc tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành; bố trí thời gian, phân công cán bộ, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ phục vụ công tác tiếp công dân được kịp thời, có chất lượng và hiệu quả. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC, KNPA phát sinh ngay từ cấp cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra "điểm nóng"' về KNTC.

Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, KNTC. Tăng cường công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại, KNPA của công dân nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, phức tạp./.

CTV - TT tỉnh Yên Bái
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra