Thanh tra tỉnh Quảng Trị: Điểm sáng trong phong trào thi đua ngành Thanh tra

Thứ năm, 19/01/2023 11:16
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, Thanh tra tỉnh Quảng Trị vinh dự được Hội đồng Thi đua, khen thưởng Thanh tra Chính phủ tặng “Cờ thi đua” vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Ngay từ đầu năm, cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo kế hoạch, chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phức tạp do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Chính vì thế, kết thúc năm 2022 Thanh tra Quảng Trị hoàn thành hành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên từng lĩnh vực công tác.

leftcenterrightdel
Các đơn vị xuất sắc được nhận Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: NT

Triển khai 64 cuộc thanh tra hành chính và 83 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Trong kỳ, toàn ngành Thanh tra Quảng Trị đã triển khai 64 cuộc thanh tra hành chính và 83 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 17.916,69 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước là 17.881,34 triệu đồng và xử lý khác về kinh tế là 35,35 triệu đồng; Ban hành 236 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 40 tổ chức và 196 cá nhân; Xử phạt vi phạm hành chính 2.370,59 triệu đồng; Kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 01 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 01  vụ (02 đối tượng); xử lý bằng hình thức khác 11 (06 tổ chức, 05 cá nhân).

Căn cứ kết luận thanh tra và các quyết định thu hồi tiền, các cơ quan đã tiến hành theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra theo quy định. Riêng Thanh tra tỉnh đã ban hành 05 văn bản đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các kết luận thanh tra. Qua đôn đốc, đã thu hồi 2.901 triệu đồng về ngân sách nhà nước.

Tiếp công dân 1.000 lượt/1.085 người/913 vụ việc

Trong năm, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh cùng các cấp, các ngành tham mưu Lãnh đạo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số 1.000 lượt/1.085 người/913 vụ việc. Riêng Thủ trưởng các đơn vị có chức năng tiếp 1.798 kỳ/293 lượt/306 người/274 vụ việc.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã giải quyết 16/16 vụ việc khiếu nại, tỷ lệ giải quyết đạt  100%; 13/13 vụ việc tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. (trong đó thấy rằng các vụ việc công dân tố cáo đúng là 03 vụ việc, tố cáo sai 03 vụ việc, tố cáo có đúng có sai 07 vụ việc).

Tích cực triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN

Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã hướng dẫn các cơ quan chuyên môn ban hành Chương trình, Kế hoạch để thực hiện các giải pháp PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đã tổ chức tuyên truyền Chiến lược lồng ghép với Luật PCTN và các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực... Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh đã ban hành văn bản để triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật PCTN gắn với cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung công khai ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: công khai các thủ tục hành chính, công khai việc phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, công khai mua sắm tài sản công, công khai việc tuyển dụng công chức, viên chức và các chính sách xã hội...; tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế. Trong năm 2022, có cơ quan đã thực hiện 49 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, góp phần vào việc phòng ngừa tham nhũng phát sinh. Ngoài ra, thực hiện Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện; kết quả trong kỳ, toàn tỉnh chuyển đổi 159 người. Tỉnh Quảng Trị cũng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thanh tra tỉnh đã huy động các nguồn lực để thực hiện hoạt động hưởng ứng phong trào vì người nghèo; Phát động Quỹ đền ơn đáp nghĩa  ngày lương; Hỗ trợ mái ấm công đoàn, đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 28.028.000 đồng.

Có thể nói, năm 2022 - năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XIX. Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, Quảng Trị đã đạt được những kết quả công tác khá tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống người dân được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nói chung và thu hút các dự án đầu tư lớn vào địa bàn. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp đáng kể của ngành Thanh tra Quảng Trị./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra