Vụ I, Thanh tra Chính phủ: Nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác

Thứ sáu, 08/12/2023 15:19
(ThanhtraVietNam) - Bám sát chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành (Vụ I) đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao năm 2023 với nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các mặt công tác.

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Vũ Quốc Công, Phó Vụ trưởng Vụ I cho biết, trong năm lãnh đạo Vụ đã quán triệt đến toàn thể công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Chi ủy trong việc phổ biến, quán triệt, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Ban cán sự đảng và của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc. Do đó, hầu hết công chức của Vụ đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác quản lý nhà nước về thanh tra được quan tâm hơn; quan hệ công tác giữa Vụ I với Thanh tra các bộ, ngành ngày càng chặt chẽ, góp phần tích cực trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đảm bảo trọng tâm, hạn chế chồng chéo, công tác tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Vụ I. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Bên cạnh đó, Vụ I cũng đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, việc xây dựng các báo cáo của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, Vụ I đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, như: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC đối với các bộ, ngành.

Trong đó, Vụ I đã tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 2890/KH-TTCP về theo dõi nắm tình hình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng lớn theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành rà soát, giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài theo chương trình, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với các vụ, cục, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời các văn bản của các bộ, ngành…

Năm 2023, Vụ I đã ban hành 4 Kết luận thanh tra; đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đối với cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2021; đối với cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2022, Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đang thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra; Đoàn thanh tra của Vụ đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị đối với 01 cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2023.

leftcenterrightdel
Năm 2023, Vụ I đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Mặt khác, Vụ I thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra với việc phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh tra; thực hiện luân chuyển một số vị trí công tác trong Vụ; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Vụ I còn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về chế độ thông tin, báo cáo, tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật; công tác nội vụ.

Cùng với những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Vụ I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Còn một số cuộc thanh tra, thời gian xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo Kết luận thanh tra chậm so với quy định; năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của một số công chức còn hạn chế…

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Vụ I, năm 2024, Vụ được giao thực hiện 02 cuộc thanh tra chính thức. Trong đó, có cuộc thanh tra mang tính chuyên đề lớn, phức tạp, dự báo có nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Vụ trưởng Vụ I Hoàng Hưng nhấn mạnh, năm 2023 Vụ đã đạt nhiều kết quả công tác nổi bật. Trong đó, về công tác cán bộ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đánh giá rất cao về kết quả công tác của Vụ I, đã đề bạt, bổ nhiệm đồng chí Vụ trưởng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ I; điều động, bổ nhiệm 01 Phó Vụ trưởng Vụ I giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; điều động, bổ nhiệm 01 công chức Vụ I giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; bổ nhiệm 01 công chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ I. Đây là đặc điểm tình hình, đánh giá sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ I trong năm 2023 cũng như những năm trước.

leftcenterrightdel
Ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ I phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Vụ. (Ảnh: Minh Nguyệt) 

Đáng chú ý, trong năm 2023, Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề ra rất nhiều giải pháp nhằm khắc phục việc chậm ban hành Kết luận thanh tra. Đối với Vụ I, trong năm vừa qua đã nỗ lực, cố gắng, thúc đẩy ban hành 4 Kết luận thanh tra đã tồn tại từ nhiều năm trước, đây là kết quả rất nổi bật trong công tác chuyên môn của Vụ.

Cũng theo chia sẻ của Vụ trưởng Vụ I, các cuộc thanh tra đột xuất về xăng dầu và điện VII cũng đã ban hành Kết luận thanh tra và đang chờ thủ tục để công khai Kết luận thanh tra theo quy định. Chính vì thế, đẩy Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Vụ vào cuối năm, từ đó dẫn đến một số khó khăn, đó là thành lập 3 đoàn thanh tra trong tháng 11, 12/2023. Ông Hoàng Hưng khẳng định, lãnh đạo, cấp ủy Vụ sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới.

Về kế hoạch công tác năm 2024, Vụ trưởng Vụ I cho biết, sẽ tiếp tục triển khai 3 cuộc thanh tra năm 2023. Trong đó, 2 cuộc thanh tra mang tính chất chuyên đề diện rộng về quy hoạch và công vụ. Vụ sẽ cố gắng kết thúc thanh tra trực tiếp 3 cuộc thanh tra này trong Quý I năm 2024. Đồng thời, triển khai 2 cuộc thanh tra được giao trong năm 2024.

“Lãnh đạo, cấp ủy sẽ tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự tập trung thống nhất để các công chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần cao nhất của người đảng viên, công chức, cùng với tập thể lãnh đạo, cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng Thanh tra Chính phủ giao trong năm 2024”, ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ I nhấn mạnh./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra