UBND thành phố Kon Tum:

Bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi cho gia đình ông Ba theo đúng quy định

Thứ năm, 30/11/2023 09:29
(ThanhtraVietNam) - Cùng với việc công nhận nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Huỳnh Xuân Ba, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao UBND thành phố Kon Tum lập các thủ tục có liên quan để bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để xây dựng Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Dự án thành phần 2) cho hộ gia đình ông Ba theo đúng quy định của pháp luật.

Diện tích đất khiếu nại đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ông Huỳnh Xuân Ba, cư trú tại thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum có đơn khiếu nại (lần hai) gửi Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: Không đồng ý và khiếu nại đối với Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Huỳnh Xuân Ba.

Theo trình bày của ông Ba, tháng 02/1987 gia đình ông từ thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai - Kon Tum đến cư trú tại Tập đoàn 9, thôn 8, xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum (nay là thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum). Ông Ba làm nhà ở vào khoảng tháng 5/1988, diện tích gia đình khai hoang sản xuất, làm nhà ở khoảng 5.500m2 và không nằm trong phần diện tích đất Quốc phòng quản lý vì năm 1997 Thủ tưởng Chính phủ mới giao đất tại vị trí Sao Mai cho Bộ Quốc phòng và Tỉnh đội Kon Tum quản lý. Đến năm 2001, UBND tỉnh mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Theo kết quả xác minh và Phiếu lấy ý kiến khu dân cư cho thấy, ông Ba khai hoang, sử dụng đất tại khu vực đèo Sao Mai xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum để làm nhà ở và canh tác trên đất từ năm 1988. Gia đình ông có đăng ký sinh sống tại xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum, đến ngày 17/7/1993, được cấp Sổ hộ khẩu.

Đối chiếu với các hồ sơ quản lý đất quốc phòng thì vị trí đất ông Ba khiếu nại là đất quốc phòng, do Quân khu 5 giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum quản lý. Nhưng hộ gia đình ông Ba đã sử dụng đất từ trước thời điểm quy hoạch đất quốc phòng và trước thời điểm UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, cơ quan chuyên môn chưa tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của ông Ba theo quy định tại Điều 21 Luật Đất đai năm 1993. Căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; khoản 2 Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại điểm d khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ cho thấy, ông Ba có hộ khẩu làm nhà ở tại vị trí đang khiếu nại vào ngày 17/7/1993 trước thời điểm Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực pháp luật.

Do đó, việc sử dụng đất của ông Ba thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, là đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất ở, đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

leftcenterrightdel
Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. (Ảnh internet) 

Chưa xem xét quá trình sử dụng đất một cách toàn diện, khách quan

Quá trình xác minh để ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Ba, UBND thành phố Kon Tum chỉ căn cứ vào Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 02/6/1995 về việc giải quyết khiếu nại của tập thể công dân tổ 11 thôn 8 xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, mà chưa xác minh quá trình sử dụng đất trước đó của ông Ba, cũng như quy hoạch hiện tại của khu đất là chưa xem xét quá trình sử dụng đất một cách toàn diện, khách quan.

Vì vậy, việc UBND thành phố Kon Tum thu hồi diện tích đất 1.612,9m2 (tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 04/6/2020) của ông Ba để thực hiện dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Dự án thành phần 2) mà không thực hiện bồi thường về đất và tài sản trên đất mà chỉ hỗ trợ 80% tài sản trên đất là chưa thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ cơ sở xác minh như trên cho thấy, việc UBND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh) của các hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất xây dựng Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum là chưa phù hợp quy định pháp luật. Do đó, ông Ba khiếu nại đối với Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum là khiếu nại đúng, có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Tại Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của ông Huỳnh Xuân Ba, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định công nhận nội dung khiếu nại (lần hai) của Ba. Đồng thời, giao UBND thành phố Kon Tum lập các thủ tục có liên quan để bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để xây dựng Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Dự án thành phần 2) cho hộ gia đình Ba theo đúng quy định của pháp luật./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra