Cà Mau:

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ tư, 19/04/2023 15:57
(ThanhtraVietNam) - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Cà Mau tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan thực hiện, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành pháp luật lĩnh vực TT&TT.

Theo đó, hằng năm, Sở TT&TT đều ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trong đó, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện đạt chất lượng, kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành pháp luật luôn được Sở TT&TT chú trọng, thực hiện đa dạng, linh hoạt dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật của ngành TT&TT như: Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; về lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong việc thực thi pháp luật...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Internet) 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong việc tuân thủ và chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh triển khai “Ứng dụng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G)” tích hợp các phân hệ, tiện ích phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp người dân nắm bắt nhanh chóng các quy định của pháp luật, các thông tin chỉ đạo, điều hành, các thông báo khẩn cấp từ cơ quan quản lý nhà nước, có thể gửi phản ánh hiện trường các vụ việc trên địa bàn tỉnh đến cơ quan quản lý nhà nước để được tiếp nhận và xử lý kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân chỉ vì thông tin chậm trễ gây ra.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 343 tổ, có trên 1.600 thành viên tuyên truyền đến người dân các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, về sự cần thiết và tính cấp bách của chuyển đổi số; tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Sở đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, thi hành pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TT&TT nhằm kịp thời trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc bãi bỏ theo quy định. Từ năm 2018 - 2022, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở. Việc xây dựng văn bản được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và đảm bảo tính khả thi khi văn bản được ban hành. Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ TT&TT, của UBND tỉnh, hàng năm, Sở lựa chọn chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát theo dõi, thi hành pháp luật; tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Trong 05 năm qua, Sở TT&TT đã thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 213 đơn vị kinh doanh, hoạt động trong ngành TT&TT, kết quả có 91 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 33.000.000 đồng. Đối tượng và nội dung vi phạm chủ yếu là tổ chức, cá nhân kinh doanh về bưu chính, viễn thông, cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng, sử dụng tần số. Việc lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định đúng thẩm quyền, đúng đối tượng.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật của tổ chức, cá nhân đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đã thực hiện tiếp nhận 53 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, theo quy định của pháp luật. Các đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng thẩm quyền và không để đơn tồn đọng hay vượt cấp.

Yến Ngọc
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra