Giải quyết dứt điểm các đơn thư mới tiếp nhận, không để phát sinh điểm nóng

Thứ ba, 27/02/2024 08:52
(ThanhtraVietNam) - Phấn đấu thực hiện giải quyết dứt điểm các đơn thư mới tiếp nhận, không để phát sinh các điểm nóng là một trong những giải pháp trọng tâm được UBND xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở

Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên của địa phương, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ 1 ngày trên tuần, vào ngày thứ 2 hàng tuần và tổ chức tiếp đột xuất khi có công dân đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị. UBND xã đã bố trí phòng riêng để tiếp công dân. Tại nơi tiếp dân có nội quy tiếp công dân, lịch tiếp và đầy đủ cơ sở vật chất: bàn, ghế, sổ sách phục vụ việc tiếp dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về công tác tiếp dân, đảm bảo mọi kiến nghị, đề nghị của công dân đều được tiếp thu, xác minh, giải quyết kịp thời theo trình tự pháp luật, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Nhìn chung, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đã được UBND xã xác định là một trong những nhiệm vụ chính và được tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật. Việc thực hiện thời gian, chế độ tiếp dân luôn được đảm bảo và duy trì thường xuyên. Công tác tiếp nhận đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng đạt chất lượng tốt hơn, các vụ việc kiến nghị lên cấp trên giảm, có vụ việc được giải quyết dứt điểm ở ngay cơ sở thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, một số vụ việc thẩm quyền giải quyết của UBND xã không thể giải quyết dứt điểm mà chỉ tiến hành hòa giải, trả lời đơn và hướng dẫn gửi đơn lên Tòa án huyện Thanh Hà.

Đa phần các đơn có nội dung liên quan tới vấn đề ô nhiễm môi trường, tranh chấp về mốc và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., công tác xử lý, giải quyết còn hạn chế. Bên cạnh đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã có chế tài xử lý chưa cao. Nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật còn hạn chế.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: tuoitrethudo.com.vn) 

Nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Đối với việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND xã đã thực hiện công khai minh bạch các chế độ chính sách, các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; minh bạch về tài chính, ngân sách nhà nước, về quản lý đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, về đầu tư xây dựng và công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, tổ chức cán bộ theo quy định.

UBND xã đã quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, các quy định, nội quy thực hiện nhiệm vụ nếp sống văn hóa công sở, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức đã có chuyển biến về mặt nhận thức, phong cách ứng xử trong hoạt hoạt động giao tiếp và thực thi công vụ giữa cán bộ công chức với công dân và các tổ chức được cải thiện, không có hiện tượng gây phiền hà sách nhiễu đối với các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc.

Công tác phòng chống tham nhũng được UBND xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng được thực hiện triển khai sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức nên đã đạt được những kết quả bước đầu, nhận thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ, đảng viên và nhân dân dần được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở một số đơn vị còn biểu hiện hình thức. Công tác tự kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý, giải quyết đơn

Trước những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, UBND xã đã đề ra một số biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Thanh tra; Luật Tiếp dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và các văn bản thi hành luật trên hệ thống truyền thanh xã và tại hội nghị dân chủ các thôn.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xử lý, giải quyết đơn. Phối hợp với UBMTTQ, các ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh hoạt động của Ban giám sát cộng đồng, duy trì và củng cố hoạt động của tổ hòa giải thôn. Thực hiện đảm bảo trình tự, nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, tích cực đối thoại trực tiếp trong giải quyết theo quy định của Luật. Phấn đấu thực hiện giải quyết dứt điểm các đơn thư mới tiếp nhận, không để phát sinh các điểm nóng.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra