Bộ Kế hoạch và đầu tư:

Nhiều kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 26/10/2022 16:12
(ThanhtraVietNam) - Trên cơ sở thực tiễn thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều đề xuất và kiến nghị về hoàn thiện văn bản pháp luật, kiến nghị tới Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ xem xét, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Thực tế tình trạng đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng lúc được gửi đến nhiều cơ quan khác nhau vẫn là phổ biến và mặc dù đã được hướng dẫn, trả lời nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục gửi, nhiều đơn xuất phát từ việc lợi ích không được thỏa mãn dẫn đến tố cáo các cơ quan, người có trách nhiệm, do vậy cần có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp này; hướng dẫn xử lý đối với trường hợp đơn tố cáo nhưng không kèm theo các bằng chứng cụ thể mà chỉ tố cáo chung chung.

Về hoàn thiện các văn bản pháp luật, Bộ Khoa học và Đầu tư kiến nghị bổ sung quy định về hướng dẫn đơn tố cáo chưa quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 để thống nhất với khoản 3 Điều 24 Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018, đồng thời bổ sung quy định về việc lưu đơn tố cáo tiếp nhận nhiều lần nhưng có cùng nội dung với đơn trước đó đã tiếp nhận. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý hiện hành để hoàn thiện các quy định hướng dẫn chi tiết nhằm giải quyết một số tình huống phổ biến, các trường hợp cụ thể phát sinh trong quá trình xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, công dân.

Đối với báo cáo về tiếp công dân, giải quyết KNTC việc thực hiện báo cáo với cùng một nội dung như nhau nhưng có nhiều cơ quan có thẩm quyền yêu cầu báo cáo và mỗi cơ quan yêu cầu báo cáo theo một đề cương khác nhau dẫn đến việc thực hiện báo cáo mất nhiều thời gian. Kiến nghị nên thống nhất một mẫu báo cáo chung cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền để công tác báo cáo được thuận lợi hơn.

Ngoài ra, hiện nay việc báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đang thực hiện theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định của thông tư này thì số lượng mẫu biểu báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC khá nhiều (10 mẫu biểu kèm theo báo cáo). Do vậy, kiến nghị nên giảm bớt số biểu kèm theo báo cáo (chỉ cần quy định cột báo cáo số liệu đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền), giảm bớt số cột dữ liệu trong mỗi mẫu biểu đồng thời rà soát lại định dạng cấu trúc một số chỉ tiêu trong các biểu mẫu báo cáo để đảm bảo tính logic, hợp lý, tránh trùng lặp, chồng chéo qua đó giúp công tác báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chất lượng báo cáo ngày càng được nâng cao./.

Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra