Quận Cầu Giấy không để phát sinh “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự

Thứ tư, 12/04/2023 16:50
(ThanhtraVietNam) - Xác định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một công tác rất quan trọng, thường xuyên gắn chặt với việc giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị tại địa phương. Thời gian qua, Quận uỷ, UBND quận Cầu Giấy luôn thực hiện tốt các chủ trương, quy định về mặt công tác này. Đặc biệt, các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp đã chủ động dành thời gian trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân; nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua, Quận uỷ, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành các văn bản để triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Tiếp công dân được thành lập theo quy định của Luật Tiếp công dân, bố trí các cán bộ có năng lực, trình độ thực hiện việc tiếp công dân, bố trí trang thiết bị điều kiện làm việc đầy đủ. Từ đó, công tác tiếp công dân có những chuyển biến tích cực.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, chỉ đạo giải quyết nhất là đối với các vụ việc phức tạp kéo dài; việc nắm bắt, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo đông người được chú trọng, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan động viên, giải thích, thuyết phục công dân. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từ cơ sở được thực hiện thường xuyên.

Qua đó, giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với những vụ việc mới phát sinh, thuộc thẩm quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nhận thức đúng trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Trên địa bàn Quận hiện không còn các vụ tồn đọng theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngàu 10/5/2012, số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013… của Thanh tra Chính phủ, các vụ việc theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, còn 02 vụ việc theo Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội là do có khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết. Việc này, UBND quận Cầu Giấy đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và UBND Thành phố đã giao các sở, ban, ngành, UBND quận.

Quan tâm tới công tác đối thoại với công dân

Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy luôn quan tâm và xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định về tiếp và đối thoại với công dân. Các quy định được thực hiện nghiêm túc. Qua tiếp và đối thoại với công dân để nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân từ đó có các chỉ đạo giải quyết kịp thời, hạn chế các bức xúc, tiêu cực, các khiếu kiện đông người, phát sinh thành điểm nóng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về KNTC và công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc xử lý, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tuy nhiên, trên thực tế do tính chất công việc của Người đứng đầu đơn vị, trong đó có Chủ tịch UBND cấp quận, huyện có lúc không thực hiện được việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân nên để phù hợp với thực tế cần nghiên cứu, sửa đổi theo hướng cho người đứng đầu cơ quan được ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân thay trong một số trường hợp nhất định.

Đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng

Từ năm 2020 đến 09 tháng đầu năm 2022, UBND quận Cầu Giấy và UBND các phường đã tiếp 2519 lượt công dân và tiếp nhận, xử lý 47 đơn khiếu nại (đều thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận), 64 đơn tố cáo. Qua đó, đã giải quyết được 50 vụ khiếu nại (47 vụ tiếp nhận trong kỳ, 03 vụ kỳ trước chuyển sang) và 39 vụ tố cáo (38 vụ tiếp nhận trong kỳ, 01 vụ kỳ trước chuyển sang).

Trong thời gian này, Quận triển khai 57 dự án trong đó có 10 dự án đã hoàn thành và đang triển khai 47 dự án. Có thể nói nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tập trung nhiều vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và xây dựng. Trong 79 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền có 27 vụ về đất đai, 09 vụ về lĩnh vực xây dựng, 33 vụ về bồi thường giải phóng mặt bằng; 10 vụ về các lĩnh vực khác.

leftcenterrightdel
Đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Cầu Giấy chủ yếu về lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, công khai, minh bạch trong quá trình quản lý, giải phóng mặt bằng nên mặc dù nhiều dự án được triển khai thực hiện nhưng số lượng các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh không nhiều. Các vụ việc phát sinh về cơ bản đã được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân; khi công dân tiếp khiếu hoặc khởi kiện vụ án hành chính thì cơ bản thống nhất với nội dung UBND quận đã giải quyết.

Tuy nhiên, qua công tác giải quyết đơn thư nói chung và giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng cho thấy do ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người dân chưa cao, còn việc lợi dụng quyền dân chủ để khiếu nại tố cáo, các tài liệu lưu giữ về quản lý đất đai không đầy đủ gây khó khăn trong quá trình quản lý, xác nhận nguồn gốc đất, Quận có tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều dự án của trung ương, thành phố và quận triển khai thực hiện… thì một trong những nguyên nhân phát sinh chủ yếu khiếu nại tố cáo là do một số quy định về đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mặc dù, các quy định đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, còn chồng chéo, chưa thống nhất, đồng bộ. Trong một số trường hợp, chính sách, pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn, cần có sự điều chỉnh như về giá bồi thường quá thấp so với giá thị trường, nhà tái định cư còn chậm, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai chưa được hoàn thiện; quy hoạch cấp dưới phải phù hợp quy hoạch cấp trên nên chưa có quy hoạch cấp trên thì việc triển khai sẽ không thực hiện phải có quy hoạch cấp trên được phê duyệt, công tác quản lý không được thường xuyên, liên tục; thiếu chế tài xử lý vi phạm về thực hiện quy định tổ chức Hội nghị nhà chung cư và thành lập Ban quản trị…

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế như một số vụ việc còn kéo dài thời gian giải quyết, đã giải quyết hết thẩm quyền và hướng dẫn nhưng công dân vẫn liên tục lên tại các buổi tiếp dân của Lãnh đạo UBND quận, chưa có chế tài xử lý đối với công dân tố cáo sai, chưa có quy định về tạm dừng, mời công dân không lên làm việc khi công dân khiếu nại, tố cáo…

Từ năm 2014 đến 09 tháng đầu năm 2022, toàn quận đã tiếp 10.613 lượt công dân. Trong đó:

-         Lãnh đạo UBND quận tiếp 1.693 lượt;

-         Lãnh đạo UBND các phường tiếp 1.813 lượt;

-         Cán bộ của quận và phường tiếp 7.107 lượt.


Quỳnh An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra