Thái Bình: Giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”

Thứ ba, 09/07/2024 15:40
(ThanhtraVietNam) - Trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ chủ động rà soát và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và kéo dài ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy định và không để phát sinh “điểm nóng”.

Sáu tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương, đẩy mạnh thu ngân sách và tiết giảm chi tiêu để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và rà soát các “điểm nghẽn”, “rào cản” trong từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: thaibinhtv.vn) 

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đã được thực hiện nghiêm túc theo các kế hoạch đã đề ra. Tỉnh đã kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và khắc phục một số điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành, địa phương đã được giao chỉ tiêu nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Một số chỉ số cải cách hành chính năm 2023 so với năm 2022 đã tăng bậc: PAR INDEX xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc; SIPAS xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc... Tuy nhiên, một số chỉ số giảm bậc: PCI nằm ngoài top 30 tỉnh, thành trong cả nước; PAPI xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố, giảm 2 bậc. Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố đã được công bố, nhằm chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức theo kế hoạch. Tỉnh đã ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc diện các sở, ban, ngành, huyện, thành phố quản lý giai đoạn 2024-2025, kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản chỉ đạo xây dựng văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cũng được ban hành.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân được tăng cường. Kế hoạch quản lý, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chương trình công tác tư pháp của tỉnh được ban hành.

Các cuộc thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện nền nếp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan hành chính các cấp đã có những nỗ lực đáng kể trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổng cộng, các cơ quan đã thực hiện 3.134 lượt tiếp, tăng 790 lượt so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đã tiếp nhận 5.038 lượt người, tăng 816 lượt người với 1.610 vụ việc, tăng 151 vụ việc. Đặc biệt, có 81 đoàn đông người với 877 lượt người, liên quan đến 33 vụ việc.

Thủ trưởng các đơn vị hành chính các cấp đã tiếp 5.199 kỳ, trong đó có 2.073 lượt tiếp với 3.015 lượt công dân, liên quan đến 719 vụ việc. Trong số này, có 49 đoàn đông người với 308 lượt người, liên quan đến 15 vụ việc.

Trong công tác xử lý đơn thư, các cơ quan đã tiếp nhận tổng cộng 1.960 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị. Trong số đó, có 1.671 đơn đủ điều kiện xử lý, liên quan đến 1.504 vụ việc. Đặc biệt, đã ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết đối với 01 vụ việc còn lại của Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã thực hiện 40 cuộc thanh tra hành chính và 109 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 411 đơn vị. Qua các cuộc thanh tra này, đã phát hiện và kiến nghị xử lý các sai phạm kinh tế với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng. Đặc biệt, một vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển đến Công an tỉnh để xem xét và xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, các cơ quan đã ra quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền lên tới 4,904 triệu đồng.

Nhìn chung, các kết luận của thanh tra và kiểm toán được thực hiện nghiêm túc. Các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Qua quá trình thanh tra, các vi phạm đã được phát hiện và kịp thời kiến nghị xử lý, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2030.

Tăng cường công tác thanh tra công vụ

Nhìn lại sáu tháng đầu năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành và địa phương đã giúp vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, công tác cải cách hành chính sẽ được đẩy mạnh với việc thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính. Đồng thời, việc tăng cường kỷ cương và kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị và địa phương sẽ là trọng tâm.

Các giải pháp khắc phục tồn tại và hạn chế nhằm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PCI, PGI, PAR Index, SIPAS, PAPI) của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo sẽ được thực hiện. Hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, quy hoạch và đấu thầu, sẽ được nâng cao và chấn chỉnh. Các quy định mới của pháp luật, bao gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, sẽ được tổ chức triển khai đồng bộ.

Nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 sẽ tiếp tục được thực hiện. Công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố sẽ được ban hành, cùng với Quy chế văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Việc xây dựng đề án vị trí việc làm sẽ được hoàn thành.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác thanh tra công vụ sẽ được tăng cường, với việc đôn đốc và kiểm tra thường xuyên các hoạt động thực thi công vụ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

Tỉnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn tại và vướng mắc, đồng thời rà soát và xử lý các kết luận, kiến nghị của thanh tra và kiểm toán. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ được duy trì nền nếp. Tỉnh sẽ chủ động rà soát và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và kéo dài ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy định và không để phát sinh điểm nóng.

Đồng thời, tỉnh sẽ chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng và lãng phí, đảm bảo môi trường hành chính công minh bạch và hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương.

Dương Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra