An Giang:

Chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, ý thức trong học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ sáu, 10/03/2023 12:25
(ThanhtraVietNam) - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để phòng, chống tham nhũng.

Các cơ sở giáo dục đào tạo tích hợp, lồng ghép phổ biến pháp luật PCTN vào chương trình giảng dạy

Theo UBND tỉnh An Giang, trong thời gian vừa qua, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” (Đề án), chú trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 01/11/2019 thực hiện Đề án giai đoạn 2019 - 2021; đồng thời ban hành Kế hoạch số 703/KH-UBND, Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong năm 2019 và năm 2020.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh quyết định thành lập, quyết định tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án để tham mưu trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

Qua đó, các cấp, các ngành đã đồng loạt quán triệt, triển khai thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì từng nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ để triển khai thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đến nay tổ chức 488 cuộc tuyên truyền với 21.137 lượt người tham dự phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định pháp luật về PCTN thông qua các buổi họp chi bộ, họp đơn vị, hội nghị và “Ngày pháp luật”; đài truyền thanh, các chuyên trang, chuyên mục thực hiện 1.026 tin, 152 bài viết, 78 câu chuyện, 65 chuyên mục cấp phát 4.695 tờ bướm về pháp luật PCTN.

Các cơ sở giáo dục đào tạo tích hợp, lồng ghép phổ biến pháp luật PCTN vào môn giáo dục công dân và các môn học có liên quan theo chương trình, số tiết môn học; các trường cao đẳng, trung cấp nghề nghiệp đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, với 04 tiết trong môn học pháp luật; Trường Đại học An Giang tích hợp, lồng ghép nội dung PCTN vào Chương trình học chính trị về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với thời lượng 05 tiết lý thuyết cho sinh viên.

Đồng thời, Sở Tư pháp phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” với 11 đội thi cấp huyện, trải qua 04 vòng thi (tự giới thiệu, trắc nghiệm, năng khiếu và xử lý tình huống). Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tranh biếm hoạ với chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính năm 2020 cho đối tượng là họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và các trung tâm văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh.

Qua các hội thi, nhằm tuyên truyền xây dựng lối sống liêm chính, tuân thủ pháp luật về PCTN trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý chí chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật và phòng ngừa, đấu tranh với hành vi tiêu cực, tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN bảo đảm đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Cũng trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn. Qua đó, đội ngũ này tuyên truyền cho đoàn viên công viên đang công tác, làm việc tại đơn vị mình.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang xây dựng 04 tiểu phẩm phát sóng truyền hình, với thời lượng 10 phút/tiểu phẩm trên đài truyền hình của địa phương. Ngoài ra, phối hợp với một số đơn vị tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Thoại Sơn, An phú, Châu Phú.

UBND tỉnh An Giang cho biết, đến nay nhiều mục tiêu thực hiện đã đạt tỷ lệ 100% theo Đề án; tuy nhiên, một số mục tiêu liên quan đến tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp… chưa đạt được. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thiếu nguồn kinh phí thực hiện do tiết kiệm chi ngân sách nhà nước nên việc thực hiện Đề án gặp nhiều trở ngại, một số mục tiêu phấn đấu chưa đạt theo Đề án. Mặt khác, thời gian thực hiện Đề án chỉ hơn 01 năm kể từ khi Thủ tướng phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg; tài liệu tuyên truyền theo Đề án vừa được phát hành, nên chậm kịp thời phục vụ tốt hơn cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các địa phương.

Từ thực tiễn tại địa phương, để tăng hiệu quả của Đề án, tỉnh An Giang cho rằng các cấp, các ngành xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cả giai đoạn 2019 - 2021 theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị; từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm đi vào chiều sâu, tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền. Chú trọng kết hợp với tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về PCTN với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm.

Tỉnh An Giang cũng cho rằng Thanh tra Chính phủ cần hướng dẫn, tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ làm công tác PCTN và việc biểu dương người tốt, việc tốt trong PTCN theo Đề án.

Bộ Tài chính tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các địa phương nhằm hoàn thành các mục tiêu, tỷ lệ theo Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các bộ chuyên ngành có hướng dẫn cụ thể thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án cho các địa phương nhằm tạo sự thống nhất, xuyên suốt trong tổ chức triển khai thực hiện thuộc ngành, lĩnh vực đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra