Cao Bằng:

Công tác phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ ba, 28/06/2022 15:56
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng có thẩm quyền của các ngành Thanh tra Cao Bằng luôn được cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan thanh tra quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả, góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tại địa phương, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm được các cơ quan thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 2010, Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTCBCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, Quy chế phối hợp số 01/2019/LN-QCPH ngày 21/6/2019 trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, truy tố các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thực hiện cơ chế phối hợp theo các quy định trên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có vụ việc có dấu hiệu tội phạm được cơ quan thanh tra chuyển cho Cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra.  

leftcenterrightdel
 Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ảnh: noichinh.vn

Công tác phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan chức năng có thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra Cao Bằng luôn được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế phối hợp. Tổng số vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phát hiện qua hoạt động của cơ quan thanh tra 6 vụ việc; số vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc.

Trong đó, tổng số cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tiến hành trong thời gian qua là 2.865 cuộc; số cuộc đã ban hành kết luận 22.865. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý và phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 75 tỷ đồng và thu hồi 10.138 m2 đất; đồng thời, kiến nghị xử lý về trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện về cơ chế, chính sách pháp luật. Số vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua công tác thanh tra và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 5 vụ việc. Tổng số vụ việc khiếu nại, vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đã tiếp nhận là 2.312; số vụ việc đã giải quyết xong là 2.286. Số vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua công tác giải quyết khiếu nại và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 vụ.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra các cấp thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan điều tra trong công tác phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo các vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và PCTN, tiêu cực nói riêng.

Công tác phối hợp trong phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm giữa cơ quan thanh tra nhà nước các cấp của tỉnh Cao Bằng với cơ quan điều tra Công an các cấp được thực hiện theo các quy định của pháp luật thanh tra, tố tụng hình sự và các quy định hướng dẫn thi hành, đảm bảo các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển sang cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh, theo đúng quy định pháp luật góp phần tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm, tiêu cực nói chung và công tác PCTN, tiêu cực nói riêng cần phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, áp dụng nhiều biện pháp, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền Cao Bằng sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực với tinh thần phải kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người có hành vi vi phạm là ai.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí một cách toàn diện. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để làm tốt việc xem xét xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Đối với các vụ nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, ban ngành cần phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên; kiên quyết chống tham nhũng và kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân. Tập trung chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan liên quan làm tốt hơn nữa việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đặc biệt cần quan tâm, tập trung công tác chống tham nhũng trên các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, Tài nguyên - khoáng sản, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…

Cơ quan thanh tra cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cùng với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan có thẩm quyền. Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan bảo vệ pháp luật, thanh tra, kiểm tra có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra