Bắc Ninh:

Công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đã được tăng cường hiệu lực, hiệu quả

Thứ ba, 21/06/2022 14:29
(ThanhtraVietNam) - Đây là kết quả tự đánh giá của UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm trong khi công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng lại được tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Năm 2021, công tác PCTN trên địa bàn đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật được các cấp, các ngành triển khai bằng kế hoạch, chương trình cụ thể; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là công khai minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập; việc phát hiện hành vi tham nhũng được tăng cường; việc xử lý các vụ việc, đối tượng có hành vi liên quan đển tham nhũng và công tác thu hồi tài sản tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt. Nhờ có sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong triển khai các biện pháp PCTN được nâng lên; các cơ quan có chức năng phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

leftcenterrightdel
Đánh giá công tác PCTN năm 2021, UBND tỉnh Bắc Ninh tự chấm điểm đạt 71,17 điểm. Ảnh minh hoạ 

Thực hiện Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật của đơn vị mình. Công tác nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Việc ban hành, sửa đối, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của các cơ quan, đơn vị tuân thủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, đồng thời đảm bảo nguyên tắc bổ sung hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN, góp phần hạn chế những sơ hở, bất cập trong các lĩnh vực quản lý dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.

Các văn bản được ban hành cơ bản đã đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ, sát với thực tể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với Luật PCTN. Các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, công khai các thủ tục hành chính đều được thể hiện một cách công khai minh bạch.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được tiến hành thường xuyên theo quy định, đảm bảo các văn bản phát hành đều được thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền. Chất lượng công tác kiểm tra văn bản từng bước được nâng cao, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm, góp phần đảm bảo công tác ban hành, kiếm tra văn bản trên địa bàn đi vào nề nếp, hiệu quả. Nội dung cơ bản phù hợp với Hiến pháp và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm triển khai trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tuyên truyền pháp luật về PCTN cho các bạn học sinh, sinh viên khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2021, đã triển khai cho tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch lồng ghép đưa nội dung PCTN vào môn giáo dục công dân theo đúng hướng dẫn tại công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đều triển khai nội dung thi hành pháp luật PCTN năm 2018 theo đúng tinh thần của Quyết định 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Năm vừa qua, gần 50.000 học sinh THPT, sinh viên cao đẳng được học chính khóa, tham gia các hoạt động ngoại khóa về công tác PCTN; 492 giáo viên được tập huấn kiến thức về giáo dục pháp luật, kiến thức về PCTN.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN và các văn bản pháp luật khác có liên quan; ưu tiên lựa chọn hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chọn thêm hình thức công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số (PAR INDEX) với 86,67 điểm, tăng 1,37 điểm so với năm 2020 và thấp hơn 15 bậc so với năm 2020 (năm 2020 đứng 17/63 với 85,30 điểm). Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 90,09 điểm, tăng 01 bậc so với năm 2020 và tăng 8 bậc so với năm 2019. Qua đó góp phần cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 hướng dẫn thực hiện Luật PCTN và các quy định của các Bộ chuyên ngành, tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy định, khoa học, hợp lý, tránh làm xáo trộn tâm lý cán bộ. Năm 2021, 25/26 cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí với tống số 220 người góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nuớc trên địa bàn tỉnh đã bước đầu triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công đã giúp UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước thực hiện các quy định: về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích và trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình.

Qua việc đánh giá công tác PCTN năm 2021, căn cứ Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn do Thanh tra Chính phủ ban hành, UBND tỉnh Bắc Ninh tự chấm điểm đạt: 71,17 điểm/100 điểm.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra