Tuyên Quang:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

Thứ năm, 09/06/2022 08:25
(ThanhtraVietNam) - Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tại tỉnh Tuyên Quang, để triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 26/11/2021 tổ chức thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 và Thanh tra tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 642/TTr-PCTN ngày 07/12/2021 về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Theo đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đồng thời rà soát, lập danh sách và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập được chú trọng; các văn bản quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập được đăng tải cập nhật đầy đủ trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2021, có 42 cơ quan, tổ chức, đơn vị (thuộc UBND tỉnh) đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%; 1.079/1.079 (100%) người trong diện phải kê khai đã thực kê khai tài sản, thu nhập. Đã thực hiện công bố 328/1.079 (chiếm 30,39%) bản kê khai theo hình thức niêm yết và 751/1.079 (chiếm 69,61%) bản kê khai theo hình thức công bố tại cuộc họp.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập và ý thức trách nhiệm, tính tự giác, trung thực của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong tổ chức thực hiện.

Để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Thanh tra Chính phủ định hướng xây dựng kế hoạch xác minh, ban hành văn bản hướng dẫn về xác minh tài sản, thu nhập để việc thực hiện đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra