Chỉ thị 10/CT-TTg:

Tính toán, nghiên cứu cách làm hiệu quả, gắn với rèn luyện lý tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên

Thứ sáu, 17/03/2023 16:58
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường tính công khai minh bạch, nhất là liên quan đến các dự án, công tác cán bộ… Thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN); quan tâm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, phối hợp với địa phương để kịp thời giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm, bức xúc…

Hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục để tăng cường tính công khai, minh bạch trong lãnh đạo điều hành

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định việc phòng ngừa tham nhũng là quan trọng, Ban Cán sự đảng đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các đơn vị.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra hành chính và đột xuất; củng cố tổ chức bộ máy Thanh tra Bộ, các cơ sở giáo dục thuộc Bộ; tăng cường tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho các cơ sở giáo dục; xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra cấp Bộ và cơ sở. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

Theo đó, Bộ GD&ĐT thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN trong các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng như tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, tuyển sinh, đào tạo… và tích cực phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong phạm vi quản lý của Bộ, cũng như nắm tình hình về các tiêu cực được dư luận quan tâm như việc dạy thêm, học thêm không đúng, có hiện tượng thu ngoài quy định, tiêu cực trong tuyển sinh.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, tránh hình thức. Tăng cường đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các các cơ sở giáo dục, đặc biệt trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, quản lý xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học….

Bộ GD&ĐT cũng chỉ rõ, do quy mô hệ thống giáo dục Việt Nam lớn, đa dạng cùng với việc phân cấp mạnh cho địa phương, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục là xu hướng tốt song cũng cần quan tâm liên quan đến công tác PCTN. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác PCTN còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu chuyên nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị cơ sở có thời điểm chưa thực sự hiệu quả.

Bộ cũng cho rằng, cần phân định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương trong quản lý GD&ĐT, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục mà có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác thanh tra. Củng cố và tăng cường cơ quan tham mưu về PCTN cho lãnh đạo bảo đảm đủ mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, cần tăng cường xây dựng đội ngũ công chức giỏi, có trình độ chuyên môn công tác PCTN; có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho những người làm công tác này…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tập trung thanh tra, kiểm tra giám sát vào lĩnh vực, khâu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như công tác tuyển sinh, quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản

Nhìn chung, Bộ đã ban hành kế hoạch, đưa nội dung PCTN vào giảng dạy, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Chính phủ liên quan đến công tác PCTN cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra kịp thời đã thu được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ trong công tác PCTN.

Tuy vậy, trong bối cảnh hiện nay, công tác đấu tranh PCTN đang trong giai đoạn quyết liệt với yêu cầu ngày càng cao. Đặc biệt với ngành Giáo dục gắn liền với sự kỳ vọng của xã hội với những điều tốt đẹp nhất nên luôn được xã hội quan tâm, góp ý, đòi hỏi ở ngành càng cao hơn nữa. Đây được xem là chuyện bình thường vì nghề giáo là nghề cao quý nên đòi hỏi các thầy cô và cơ quan quản lý cao là điều bình thường. Tiêu cực của ngành khác gây hậu quả trước mắt và có cả lâu dài còn ngành giáo dục không chỉ gây hậu quả cả trước mắt mà sẽ là mầm mống phát sinh tiêu cực trong tương lai.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế, chú ý đến những vấn đề dư luận quan tâm. Cùng với đó, chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú ý đến việc hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục để tăng cường tính công khai, minh bạch trong lãnh đạo điều hành. Trong quá trình thực hiện tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Và tập trung thanh tra, kiểm tra giám sát vào lĩnh vực, khâu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như công tác tuyển sinh, quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản…

Ngành GD&ĐT cũng sẽ tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đấu tranh PCTN trong lĩnh vực của Bộ và chỉ đạo công tác giáo dục PCTN trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì đây được coi là liều vắcxin phòng chống trong tương lai. Đồng thời ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Đặc biệt, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, xem đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của ngành. Do đó, phải tính toán, nghiên cứu cách làm để đạt hiệu quả cao nhất. Giáo dục phải gắn với rèn luyện lý tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, sửa đổi bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong việc thực thi chính sách. Tăng cường tính công khai minh bạch, nhất là liên quan đến các dự án, công tác cán bộ… Thực hiện nghiêm quy định của nhà nước về công tác PCTN; quan tâm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, phối hợp với địa phương để kịp thời giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm, bức xúc; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phân minh. Những nơi có dư luận không tốt phải vào cuộc kịp thời tạo chuyển biến, thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra