Vĩnh Phúc: Phát hiện hơn 800 triệu tiền, tài sản tham nhũng

Thứ tư, 22/11/2023 13:40
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCTN, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát hiện hơn 800 triệu đồng tiền, tài sản tham nhũng qua công tác truy tố, xét xử 11 vụ án khởi tố mới.

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN của Trung ương, của tỉnh . Các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời đến các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất công tác PCTN, tiêu cực, ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cấp, ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực năm 2023; chủ động ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các nhiệm vụ PCTN thường xuyên theo định hướng, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác kê khai tài sản, thu nhập (TSTN); kiểm soát TSTN; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ; đánh giá kết quả PCTN hằng năm... theo quy định của Luật PCTN năm 2018; đôn đốc các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tập trung quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các nội dung mới trong công tác lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực.

leftcenterrightdel

Phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: noichinh.vn

Các cơ quan đơn vị đã ban hành 61 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực, đảm bảo việc quản lý, điều hành hoạt động được công khai, minh bạch; tạo lập kỷ cương, nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. 100% cơ quan, đơn vị ban hành và thực hiện quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản công... Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn: 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 02/3/2023 về việc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2023, đến nay 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành 11 kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 51 người kê khai được xác minh tại 11 cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người được xác minh; qua xác minh đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai sót đồng thời hướng dẫn người kê khai để thực hiện đúng quy định pháp luật về PCTN trong công tác kê khai TSTN của kỳ kê khai tiếp theo, chưa phát hiện có trường hợp vi phạm đối với hành vi kê khai TSTN và giải trình không trung thực đến mức phải xử lý kỷ luật cán bộ.

Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhân dân được tăng cường; hoạt động phản biện xã hội được mở rộng theo hướng ngày càng công khai, minh bạch đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh sau gần 01 năm thành lập, đi vào hoạt động đã tạo được bước đột phá quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được nhà nước trao quyền trong công tác PCTN, tiêu cực; kỷ cương nền nếp và đạo đức công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên rõ rệt.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan điều tra truy tố, xét xử đã phát hiện, truy tố 11 vụ việc mới, với 15 bị can. Tổng số tiền tham nhũng, tài sản phát hiện được trên 800 triệu đồng; thu hồi bằng biện pháp hành chính hơn 212 triệu đồng, thu hồi bằng biện pháp tư pháp trên 338 triệu. Cùng với đó, đã xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vụ việc tham nhũng tại 02 địa phương là xã Vân Xuân và huyện Vĩnh Tường.  

Có thể thấy, nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về công tác PCTN được nâng lên. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng hàng năm theo quy định của Luật PCTN đi vào nền nếp. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng viên, CBCCVC trên địa bàn trong việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và có chuyển biến rõ rệt. Công tác xử lý các vụ việc tham nhũng được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trong thời gian qua đã tạo được sức răn đe, kiềm chế, đẩy lùi tham nhũng.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2023, trong thời gian tới, toàn ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về PCTN, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức  tính liêm khiết; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong đảng viên, CBCCVC. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác PCTN, lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, CBCCVC trong PCTN; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong nội bộ. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên phục vụ PCTN; thực hiện luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý có dư luận, có biểu hiện tham nhũng; không đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người bao che cho tham nhũng. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định về PCTN. Thực hiện tốt chế độ thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi pháp luật PCTN./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra