Bình Thuận: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về đất đai trên địa bàn

Thứ năm, 09/11/2023 02:27
(ThanhtraVietNam)- UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai của tỉnh; từng bước quản lý, sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, tình hình quản lý đất đai của tỉnh Bình Thuận hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

leftcenterrightdel
Tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai (ảnh: BT) 

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án và có giải pháp quyết liệt giải quyết dứt điểm các dự án tồn tại kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng.

Hằng năm, đánh giá nhu cầu đất tái định cư cho các dự án để chủ động đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất và triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Chủ động nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Tất cả những hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm, kịp thời ngay từ khi mới phát sinh. Kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng nhà ở, các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát trái quy định, lấn chiếm đất đai trái phép của các dự án.

Cạnh đó, địa phương nào để xảy ra vi phạm về đất đai phức tạp hoặc buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý, chậm phát hiện hoặc không cương quyết trong xử lý vi phạm thì người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, nắm bắt chính xác và cụ thể nguồn gốc các loại đất, sự phù hợp của khu đất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, thống kê cụ thể từng khu đất đang quản lý, có biện pháp xử lý triệt để những khu đất bị lấn chiếm và xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ chặt chẽ.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là đối với các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai; kịp thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với những dự án đã giao cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, không có năng lực thực hiện dự án theo quy định.

Cục Thuế tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ luân chuyển xác định nghĩa vụ tài chính về đất, đảm bảo việc thu tiền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, tránh gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng quy định pháp luật.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực đất đai. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định.

 

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra