Cụm Thi đua Thanh tra tỉnh các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Thứ hai, 13/06/2022 14:49
(ThanhtraVietNam) - Sáng, ngày 10/6/2022, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu, gồm Thanh tra các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Văn Đức, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, Cụm Trưởng, tham dự Hội nghị có đại diện Chánh, Phó Chánh Thanh tra các tỉnh và lãnh đạo Văn phòng thuộc Cụm thi đua các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay từ đầu năm, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua đã quan tâm triển khai, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác thi đua trong toàn Ngành với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Từ đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, là nguồn động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua triển khai 34/52 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó 16/32 cuộc theo kế hoạch (đạt 50%) và 18 cuộc đột xuất, đã kết thúc 18 cuộc và ban hành kết luận 17 cuộc. Kết quả thanh tra kiến nghị cơ quan thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, bất cập trong cơ chế, chính sách; kiểm điểm 15 tập thể và 36 cá nhân có liên quan; phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 25.852,6 triệu đồng và 136m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền 8.145,8 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách 7.268,3 triệu đồng, đạt 89,44%, xử lý khác số tiền 17.676,5 triệu đồng, trong đó chuyển cơ quan điều tra 02 vụ (Thanh tra Bạc Liêu, Sóc Trăng), số tiền 9.809 triệu đồng.

Các đoàn thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định; báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, đúng pháp luật; thực hiện đúng quy trình giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm ngay sau khi công bố kết luận qua mỗi cuộc thanh tra.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu (ảnh: Ngọc Xinh) 

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cụm Thi đua tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tiếp, làm việc với các Tổ công tác của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ... Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Toàn Cụm Thi đua đã tiếp 63 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết 30/33 vụ việc, đạt 90,9%. Ngoài ra, Thanh tra các tỉnh còn tham mưu kiểm tra, rà soát 39 vụ việc khiếu nại, tố cáo (Kiên Giang 20 vụ việc; Cà Mau 15 vụ việc; Bạc Liêu 04 vụ việc).

Ngoài ra, tiếp tục tham mưu kiểm tra, rà soát đề xuất hướng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP, một số địa phương đã không còn vụ việc phức tạp, đông người kéo dài.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, toàn Cụm Thi đua tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thường xuyên được triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ trong nội bộ cơ quan, như công khai minh bạch trong hoạt động; giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân... Thông qua các cuộc họp cơ quan, các buổi sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở công chức và người lao động cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và tài sản công đã mang lại hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức và người lao động.

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Cụm Thi đua tiếp tục thực hiện kế hoạch phong trào thi đua của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam sông Hậu và các tiêu chí thi đua đã được Thanh tra các tỉnh thống nhất ký kết; thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tăng cường đào tạo bồi dưỡng, quản lý, giáo dục công chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của Ngành thanh tra.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Khảo sát, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 theo sát, định hướng của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với tinh thần toàn diện trên các lĩnh vực công tác, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế của cơ quan, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua trong Cụm, tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022./. 

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra