Thanh tra tỉnh Điện Biên:

Kiến nghị nâng cao chất lượng nghiệm thu công trình phát triển nông thôn

Thứ hai, 06/11/2023 16:22
(ThanhtraVietNam) - Phát hiện sai phạm khi thanh tra việc chấp hành các quy định trong quản lý dự án xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, ngoài yêu cầu thu hồi, giảm trừ số tiền vi phạm, Thanh tra tỉnh Điện Biên còn kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là: Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập, được UBND tỉnh quyết định thành lập tháng 3/2017.

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra 10 dự án do Ban QLDA thực hiện thời điểm từ 2020 - 2022 (tổng mức đầu tư, tổng dự toán được phê duyệt là hơn 139 tỷ đồng; tổng số gói thầu: 65 gói thầu, giá trị được phê duyệt hơn 130 tỷ đồng; tổng giá trị hợp đồng đã ký kết hơn 125 tỷ đồng; tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán ở thời điểm thanh tra hơn 132 tỷ đồng; số dự án đã nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng: 9/10 dự án, trong đó có 7 dự án đã quyết toán hoàn thành).

Các dự án được thanh tra do Ban QLDA trực tiếp thực hiện quản lý dự án; loại công trình chủ yếu là các công trình kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh.

Đoàn Thanh tra ghi nhận, việc thực hiện lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo trình tự, thẩm quyền, thời gian theo quy định; thông tin trong hoạt động đấu thầu đã được công khai đầy đủ; các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu và phát huy được hiệu quả đầu tư dự án.

leftcenterrightdel
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: dienbien.gov.vn 

Bên cạnh những mặt làm được, Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số sai phạm như sau:

Một là, hồ sơ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng ở một số dự án có nội dung chưa được chi tiết, đầy đủ như: thiết kế bản vẽ thi công chưa tính toán, tính toán chưa đầy đủ chi tiết biện pháp gia cố nền móng; chủ đầu tư chưa phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

Hai là, trong thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu có nội dung chưa đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đã được Ban QLDA điều chỉnh trong quá trình đăng tải hồ sơ mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu và không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ba là, dự toán chi phí xây dựng chưa chính xác về khối lượng, đơn giá. Một số sai phạm trong việc lập dự toán đã được Chủ đầu tư giảm trừ trong nghiệm thu thanh toán, tuy nhiên vẫn còn những sai phạm chưa được phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

Cụ thể: Đơn vị tư vấn lập dự toán một số gói thầu thi công xây dựng, tính sai khối lượng công việc, với giá trị sai phạm gần 187 triệu đồng; tính toán chưa đúng đơn giá (công tác thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông) hạng mục khảo sát địa chất tại 02 dự án, sai đơn giá (công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công, phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100 m2 rừng: 0 cây; áp sai hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công trong công tác cắm mốc hành lang bảo vệ đầu mối hồ chứa) hạng mục cắm mốc chỉ giới ngập lụt lòng hồ tại 01 dự án, với giá trị sai phạm hơn 19 triệu đồng.

Giá trị sai phạm trong việc lập dự toán là gần 206 triệu đồng, trong đó: Giá trị sai phạm đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phát hiện và giảm trừ qua công tác nghiệm thu, thanh toán là gần 64 triệu đồng; Giá trị sai phạm chưa được phát hiện và điều chỉnh qua công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng là gần 45 triệu đồng; Giá trị sai phạm chưa tiến hành nghiệm thu, thanh toán hợp đồng là gần 98 triệu đồng.

Bốn là, quá trình quản lý thực hiện hợp đồng thi công, nghiệm thu công việc xây dựng còn có chỗ thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện việc thi công thiếu khối lượng của nhà thầu.

Đó là, đơn vị thi công thiếu khối lượng công việc xây dựng hạng mục mái kè + bậc lên lên xuống theo hợp đồng đã ký tại gói thầu thi công công trình kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; thiếu khối lượng Cáp điện tử tủ điện tới bơm 4x16mm thuộc hạng mục Tuyến ống nhánh C và Co Rốm công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch nguồn cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và Hua Thanh, huyện Điện Biên. Quá trình nghiệm thu thanh, toán thực tế các đơn vị có liên quan không phát hiện ra sai phạm, với giá trị hơn 18 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Đện Biên nhận định, những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ việc công tác giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện có lúc, có khâu chưa được thường xuyên.

Một số nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp thực hiện công việc chưa đầy đủ theo cam kết hợp đồng, trách nhiệm trong công việc chưa cao, quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng để xảy ra một số sai phạm.

Các tổ chức và cá nhân của đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, thẩm tra, nghiệm thu kết quả công việc, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ, dẫn đến hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hồ sơ mời thầu có những nội dung thiếu chính xác, chưa đảm bảo theo quy định, còn để xảy ra các sai phạm như đã nêu ở trên.

Thanh tra tỉnh Điện Biên yêu cầu Ban QLDA thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 63 triệu đồng; giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, quyết toán số tiền hơn 97 triệu đồng.

Về xử trách nhiệm, yêu cầu Giám đốc Ban QLDA tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nêu trên.

Đặc biệt, Ban QLDA cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng để kịp thời phát hiện, sửa đổi, điều chỉnh các tồn tại, hạn chế; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng các hồ sơ, hạn chế các tồn tại sai sót.

Thái Minh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra