Nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long

Thứ hai, 30/01/2023 09:58
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có Thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đối với cơ quan quản lý Quỹ, thời kỳ 2019 - 2020.

Thực hiện thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đạt trên 90%

Theo Thanh tra tỉnh, về ưu điểm: Hàng năm các đơn vị có xây dựng kế hoạch thu, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt đối tượng miễm, giảm và giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho cơ quan quản lý Quỹ thông báo về chỉ tiêu và đăng nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm cho các đơn vị đúng theo quy định.

Số tiền thu Quỹ PCTT được các đơn vị, cá nhân nộp vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh và tài khoản cấp huyện (Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện) do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền mở tại Kho bạc nhà nước cấp huyện đúng theo quy định.

Kết quả thực hiện thu Quỹ PCTT đạt khá cao so kế hoạch chỉ tiêu thu được giao, cụ thể năm 2019 thu đạt 94,32%, năm 2020 thu đạt 92,86% (ngoài ra trong năm 2020 có thu do các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện với số tiền 3.050.000.000 đồng).

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Ảnh: TTT.VL) 

Việc thành lập Quỹ PCTT giúp địa phương chủ động được nguồn lực tài chính để triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục thiên tai như tập huấn, huấn luyện, diễn tập, gia cố khắc phục các đoạn đê bao sạt lở… Công tác lập kế hoạch, đề xuất sử dụng Quỹ, các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

 Năm 2019, 2020 Cơ quan quản lý Quỹ có lập Báo cáo tài chính năm, tổng hợp báo cáo quyết toán năm trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán Quỹ và thực hiện công khai nguồn thu, chi Quỹ đúng theo quy định.

Chi quỹ Phòng, chống thiên tai sai đối tượng

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trên, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều sai phạm, cụ thể: Một số đơn vị thực hiện thu Quỹ PCTT còn thấp so với kế hoạch chỉ tiêu thu được giao. Huyện Vũng Liêm tổng hợp số liệu quyết toán thu thiếu số tiền 43.050.695 đồng và để UBND xã Trung Hiếu tạm ứng số tiền thu Quỹ PCTT năm 2020 để chi các các hoạt động khác.

Cuối mỗi quý cơ quan quản lý Quỹ không kiểm tra, đôn đốc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chưa nộp số tiền thu Quỹ vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ tỉnh.

Ngoài ra, sử dụng Quỹ PCTT chi cho một số nội dung không đúng đối tượng, vượt định mức, cụ thể: Chi cho công tác diễn tập phòng chống thiên tai cấp huyện (huyện Vũng Liêm) từ nguồn Quỹ PCTT năm 2019, số tiền 1.322.503.400 đồng (năm 2019: 1.083.943.400 đồng, năm 2020: 238.560.000 đồng).

Sử dụng Quỹ PCTT chi tổ chức trực ban cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện với tổng số tiền 2.064.758.439 đồng.

Chi cho công tác thu Quỹ, chi lập sổ bộ và chấm bộ năm 2019 vượt định mức và không thuộc nội dung chi theo quy định với số tiền: 858.790.877 đồng (năm 2019: 794.665.203 đồng, năm 2020: 64.125.674 đồng).

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành Công văn số 85/PCTT&TKCN (do ông Nguyễn Minh Tho – Phó trưởng ban ký) tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4663/UBND-KTN ngày 09/12/2016 về việc chấn chỉnh công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, có quy định “Về kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thu Quỹ: Chi thù lao cho đơn vị, người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ là 5%; Kinh phí lập sổ bộ và chấm bộ hàng năm là 3%” là vi phạm quy định.

Ban chỉ huy PCTT &TKCN thị xã Bình Minh không sử dụng kinh phí từ Quỹ PCTT (đã được cấp và phê duyệt quyết toán) để thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (02 công trình) cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã, mà sử dụng kinh phí ngân sách của thị xã để thanh toán với số tiền 4.890.000 đồng, dẫn đến trùng trong quyết toán.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Vĩnh Long đã chi cho công tác thu Quỹ và kinh phí lập sổ bộ, chấm bộ nhưng không tổng hợp vào số quyết toán năm, số tiền 6.786.773 đồng. Công trình tuyến ống cấp nước ấp Tích Khách, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Đơn vị giám sát, chủ đầu tư thiếu kiểm tra không phát hiện có chênh lệch số liệu giữa hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và thực tế thi công, số tiền 17.856.000 đồng…

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Về hành chính, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 02 cá nhân và kiểm điểm xử lý trách nhiệm 02 cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.

Đối với Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Kiểm điểm trách nhiệm đối với công chức tham mưu Ban lãnh đạo Sở ban hành văn bản đề xuất giao kinh phí diễn tập phòng chống thiên tai cấp huyện, kinh phí trực cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện không đúng theo quy định, công tác tham mưu giao dự toán và xét duyệt quyết toán đối với Quỹ PCTT để xảy ra vi phạm thanh tra đã Kết luận.

Đối với Giám đốc Quỹ PCTT tỉnh Vĩnh Long (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Họp chấn chỉnh công tác quản lý đối với Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trong việc thực hiện Công trình tuyến ống cấp nước ấp Tích Khách, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn; họp chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng Quỹ PCTT của cơ quan quản lý Quỹ đối với những hạn chế thiếu sót, vi phạm thanh tra đã kết luận.

Đối với Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thị xã Bình Minh, thành phố Vĩnh Long: Kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân và chấn chỉnh trong công tác quản lý đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm thanh tra đã kết luận.

Về xử lý kinh tế: Kiến nghị với Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long: Xuất toán, nộp trả về Quỹ PCTT tỉnh số tiền 2.923.549.316 đồng. Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Vũng Liêm nộp vào tài khoản Quỹ PCTT tỉnh số tiền 43.050.695 đồng.

Đối với Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh thu hồi số tiền 4.890.000 đồng đã chi trả tiền thẩm tra phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, hoàn trả Ngân sách theo quy định. Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Bình Minh chuyển trả Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã tiền thẩm tra phê duyệt quyết toán, số tiền 4.890.000 đồng (nguồn Quỹ PCTT). Đối với Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố thu hồi nộp vào tài khoản Quỹ mở tại thành phố, số tiền 6.786.773 đồng./.

Đình Thuyết
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra