Thanh tra tỉnh Quảng Nam:

Phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân

Thứ hai, 21/11/2022 17:31
(ThanhtraVietNam) - Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã triển khai 32 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 16 cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm như việc chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, việc nhận tiền đền bù nộp vào tài khoản tiền gửi nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định; cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất bỏ hoang không sử dụng và lấn, chiếm đất. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 39 tập thể, 12 cá nhân.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tiến hành 48 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, TCD, KNTC, PCTN tại 60 đơn vị.

Qua thanh tra đã phát hiện một số địa phương có sai phạm và kịp thời chấn chỉnh. Cụ thể như việc TCD chưa đảm bảo số lần quy định, cán bộ phụ trách TCD chưa cập nhập thông tin, ghi chép đầy đủ và kịp thời vào sổ theo dõi, không ban hành quyết định phân công cán bộ TCD, không xây dựng lịch, không thiết lập hồ sơ để ghi chép, theo dõi việc TCD; việc thống kê, lưu trữ phân loại đơn, việc xử lý, giải quyết một số đơn không đảm bảo về thời gian quy định; ban hành kế hoạch PCTN còn chậm. Ban hành quyết định phê duyệt đối tượng kê khai tài sản thu nhập năm 2021 nhưng chưa xác định đối tượng kê khai bổ sung; một số trường hợp kê khai tài sản hằng năm trễ so với thời gian quy định, không có biên bản công khai bảng kê khai tài sản thu nhập; hồ sơ công khai tài chính không đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Một góc trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam

 Về kết quả thanh tra ở một số lĩnh vực cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Ban hành kết luận 04 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang; triển khai 27 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 19 cuộc; phát hiện sai phạm 14.705,1 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 6.665,1 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 8.040 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 46 tập thể, 68 cá nhân. Các dạng sai phạm được phát hiện như: Việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định (một số khoản chi sai chế độ quy định và không có chứng từ kèm theo, chi sử dụng nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thầu sai mục đích, chi không đúng nguồn quy định…). Một số hạng mục công trình thi công không đúng với thiết kế; công tác giám sát kỹ thuật thi công chưa chặt chẽ. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công.

Đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, ban hành kết luận 06 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang; triển khai 49 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 29 cuộc, phát hiện sai phạm 13.317,8 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 8.826,5 triệu đồng, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 4.491,3 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 66 tập thể, 99 cá nhân. Ở lĩnh vực này, có một số sai phạm như: Chi thanh toán công tác phí không có chứng từ đầy đủ, không hợp lệ; chi thanh toán không đúng chế độ, thanh toán không đúng thực tế phát sinh; chi cho đối tượng không trực tiếp kiêm nhiệm quản lý dự án; chi vượt, sai dự toán và sai nguồn, chi trùng lặp đối tượng, chi sai niên độ kế toán.

Ngoài ra, trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, đã ban hành kết luận 09 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang; triển khai 32 cuộc thanh tra và ban hành kết luận 16 cuộc; phát hiện sai phạm 12.036,1 triệu đồng, 138.823,2 mđất; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 9.269,4 triệu đồng, 137.841 mđất và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 2.766,7 triệu đồng, 982,2 mđất; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 39 tập thể, 12 cá nhân. Kiến nghị UBND tỉnh gia hạn thời hạn sử dụng đất 24 tháng đối với 04 dự án, 18 tháng đối với 01 dự án; 16 tháng đối với 02 dự án; điều chỉnh nội dung Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định và ban hành Quyết định thu hồi 16 Giấy CNQSD đất ở đô thị đã cấp cho Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An.

Các dạng sai phạm được phát hiện như: việc chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, nhận tiền đền bù nộp vào tài khoản tiền gửi nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) theo quy định; cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; đất bỏ hoang không sử dụng và lấn, chiếm đất.

Trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tỉnh đã thực hiện 226 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.921 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 416 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp NSNN 2.171,2 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4.270 triệu đồng.

Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền pháp luật thanh tra, TCD, giải quyết KNTC và PCTN, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện về công tác TCD, thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, xây dựng lực lượng. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 và các văn bản chỉ đạo có liên quan...

 

Đình Sang

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra