Bình Phước:

Qua thanh tra phát hiện sai phạm kinh tế gần 10 tỷ đồng

Thứ sáu, 25/11/2022 10:48
(ThanhtraVietNam) - Từ những kết quả công tác trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Bình Phước xác định công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh cần được triển khai tập trung, quyết liệt hơn nữa trong những tháng cuối năm với những giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra.

Sai phạm tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình, quản lý và sử dụng đất

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, 9 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 42 cuộc thanh tra hành chính, tăng 10 cuộc so với cùng kỳ năm 2021. Đã ban hành kết luận thanh tra 21 cuộc với 113 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra phát hiện tổng số sai phạm kinh tế với số tiền 9.843.270.000 đồng, trong đó xử lý về kinh tế 8.660.580.000 đồng, xử lý khác với với số tiền 1.182.690 đồng. Đồng thời, xử lý hành chính đối với 18 tổ chức, 18 cá nhân. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra tập trung trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình; quản lý và sử dụng đất; công thương; tài chính ngân sách; môi trường...

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại hội nghị . Ảnh Báo BP

Trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã thực hiện 595 cuộc. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là giao thông, quản lý thị trường, y tế, nông nghiệp, nước thải, giấy phép xây dựng... Đến nay đã ban hành kết luận 56 cuộc với 546 tổ chức và 498 cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra có 147 tổ chức và 446 cá nhân với tổng số tiền vi phạm 3.754.550.000 đồng, số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.576.370.000 đồng. Đồng thời, ban hành 564 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong đó có 124 quyết định liên quan đến tổ chức, 440 cá nhân) với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 5.718.150.000 đồng (trong đó xử phạt tổ chức 3.821.550.000 đồng, cá nhân 1.896.600.000 đồng).

Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra về định hướng xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra để triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra có trọng tâm, trọng điểm nhằm tránh chồng chéo trong kế hoạch thanh tra giữa các cơ quan thanh tra; chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng thanh tra, phạm vi quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo cấp và theo ngành, lĩnh vực.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, còn nhiều khó khăn và thách thức do sự ảnh hưởng dịch bệnh và các yếu tố khác, song các cơ quan, đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh chủ động kiểm soát dịch bệnh với tinh thần và giải pháp là “sớm hơn một bước, cao hơn một mức” không để xảy ra dịch chồng dịch, đẩy nhanh tiến độ hoạt động của Đoàn thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội... 

Bốn giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả ngành Thanh tra tỉnh Bình Phước

UBND tỉnh Bình Phước luôn xác định công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh cần được triển khai tập trung, quyết liệt hơn nữa, tập trung vào những tháng cuối năm với bốn giải pháp như sau:

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt năm 2022 đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, xây dựng kế hoạch thành lập Tổ khảo sát thu thập thông tin, tài liệu chuẩn bị thành lập Đoàn thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quá trình hoạt động thanh tra.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Đoàn thanh tra do bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19. Phối hợp thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành cùng với sự chung tay của doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình mới về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công vừa bảo đảm trật tự an toàn xã hội sau đại dịch Covid-19, đồng thời thích ứng với trạng thái “bình thường mới”.

Thứ ba, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, đồng thời thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ tư, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 theo hướng bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra./.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra