Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra

Thứ hai, 18/09/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Phát huy kết quả các mặt công tác thanh tra, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đang tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, thu hồi trên 1,6 tỷ đồng

Tháng 8/2023, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiếp tục thanh tra việc khai thác khoáng sản đất san lấp tại Dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đông Giang giai đoạn 2015 - 2022.

leftcenterrightdel
 Hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng đã xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thanh tra đối với 04 cuộc thanh tra: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2022; Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2022; Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019 - 2021; Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2022.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn năm 2020 - 2022; ban hành 02 Kết luận thanh tra: Thanh tra việc giao đất xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân và việc hợp thửa, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phước Tiến; Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2021 - 2022.

Thông qua công tác đôn đốc, các đơn vị chấp hành nghiêm quyết định xử lý về thanh tra của UBND tỉnh Quảng Nam. Qua đó, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước (tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh): 1.605.081.000 đồng.

Về công tác thẩm định các kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục thẩm định đối với 02 dự thảo kết luận thanh tra: (1) Công tác quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp tư nhân Quế Minh tại dự án Lò nung gạch đứng liên tục tại xã Quế Minh, huyện Quế Sơn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn; tiến hành thẩm định khi có phản hồi của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn; (2) Việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel, thôn Dốc Kiền, xã Ba thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang.

Dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Công văn số 1999/UBND-NC ngày 09/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trong các Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc ủy quyền thanh tra nêu trên theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2022...

Tập trung thanh, kiểm tra các đơn vị khai thác khoáng sản và đăng kiểm xe cơ giới

Tháng 9/2023, Thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện: Nam Trà My, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đông Giang giai đoạn 2015 - 2022, trong đó tập trung kiểm tra tại các đơn vị khai thác khoáng sản.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Quảng Nam triển khai 02 cuộc thanh tra: (1) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tại phường Tân An, thành phố Hội An; (2) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp khai thác, mua bán khoáng sản cát trên địa bàn các huyện: Thăng Bình, Tiên Phước, Hội An, Nông Sơn, Tây Giang, Phước Sơn từ năm 2020 - 2022.

Đồng thời, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra việc khai thác khoáng sản đất san lấp tại Dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; Dự thảo Kết luận thanh tra đối với 04 cuộc thanh tra. Ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn năm 2020 - 2022. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Quảng Nam và tiến hành thanh tra chuyên đề khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch.

Với những nội dung rất cụ thể trong công tác thanh tra, có thể thấy Thanh tra tỉnh Quảng Nam đang rất quyết liệt triển khai các cuộc thanh tra; ban hành, giám sát, thẩm định kết luận cũng như đôn đốc, thu hồi, xử lý sau thanh tra nhằm đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra tại địa phương./. 

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra