Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành BHXH

Thứ tư, 16/11/2022 16:00
(ThanhtraVietNam) - Đó là một trong những giải pháp mà UBND tỉnh Đắk Nông đề ra tại Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 31/10/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; Kế hoạch số 1813/KH-BHXH ngày 06/7/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện công tác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, qua đó đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động. Qua đó góp phần tăng cường sự phối hợp chặc chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; phát huy vai trò của các cấp chính quyền cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác vận động, khai thác, phát triển người tham gia BHXH.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: https://ebh.vn/

Dự kiến chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH như sau:

Năm 2022: Số người tham gia BHXH là 34.207 người, đạt 8,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 28.656 người, đạt 7,4% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện là 21.792 người, đạt 5,63% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Năm 2023: Số người tham gia BHXH là 35.774 người, đạt 8,9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 30.242 người, đạt 7,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện là 28.329 người, đạt 7,07% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Năm 2024: Số người tham gia BHXH là 37.179 người, đạt 8,95% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 31.663 người, đạt 7,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện là 36.828 người, đạt 8,87% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Năm 2025: Số người tham gia BHXH là 38.696 người, đạt 9,0% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 33.197 người, đạt 7,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện là 47.876 người, đạt 11,12% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh Đắk Nông đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Đó là: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN (thất nghiệp) để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phân loại đối tượng tiềm năng để tiến hành tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện nhằm mở rộng người tham gia BHXH góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thường xuyên và liên tục, đa dạng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm đảm bảo các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về BHXH vào tháng 5 hàng năm (Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân), xây dựng mạng lưới đại lý thu của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, đảm bảo rộng khắp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành BHXH, việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHTN tại các doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN.

Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trong việc thu hồi số tiền hưởng BHXH, BHTN sai quy định của người lao động.

Tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động; thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và lao động làm việc trong khu vực phi chính thức để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHTN.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH.

Tổ chức đánh giá, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra