Long An:

Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Thứ hai, 06/11/2023 16:23
(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Long An yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác quản lý thu về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Nâng cao công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và chấn chỉnh, xử lý kịp thời việc cố ý trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Theo đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2853/BHXH-TTKT ngày 14/9/2023, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9570/UBND-VHXH ngày 16/10/2023 và các văn bản khác có liên quan.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác quản lý thu về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; trong đó, lưu ý các trường hợp đề nghị tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cao bất thường có thể để nhằm trục lợi Quỹ ốm đau, thai sản và đề nghị truy đóng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trùng với thời gian đã hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tăng cường rà soát, kiểm tra dữ liệu cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; tổ chức kiểm tra, xác minh việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với các cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu bất thường như: Gia tăng số lượng cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội được cấp tập trung vào một số bác sĩ hay tập trung vào một số đơn vị sử dụng lao động…

leftcenterrightdel
 Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa/internet

Chủ động cung cấp dữ liệu giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho cơ quan chức năng để kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm phát hiện các trường hợp: người sử dụng lao động đề nghị giải quyết chính sách không đúng quy định; thỏa thuận với người lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội 06 tháng; tăng mức đóng cao bất thường trước khi sinh con... để chấn chỉnh, xử lý kịp thời việc cố ý trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện rà soát, thông tin kịp thời đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế bằng việc thực hiện giám định điện tử, giám định hồ sơ trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định chuyên đề của Bảo hiểm xã hội tỉnh và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện thanh toán các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Một mặt nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chủ động phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, xem xét, kịp thời tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được xác định là có hành vi vi phạm do gian lận bảo hiểm y tế; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Chủ động cung cấp thông tin cho Công an tỉnh về tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cung cấp hồ sơ, tài liệu các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra (trốn đóng, gian lận, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; việc cấp, sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội sai quy định…) để xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Đi cùng với đó, phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương chủ động tuyên truyền, đưa tin cảnh báo đến người lao động về hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội để người lao động không bị lôi kéo, xúi giục bán sổ bảo hiểm xã hội; kịp thời phát hiện, tố giác hành vi vi phạm; lồng ghép các cuộc hội nghị truyền thông tư vấn chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tuyên truyền lợi ích thiết thực về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong việc hưởng lương hưu, việc bảo lưu, cộng nối thời gian tham gia để hưởng chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động và những thiệt thòi khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra